Презентація на тему «Професійна придатність»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #1

Професійна придатність
Психологія
Роботу виконали
учні ll-П курсу
2014
Рокитнянський районний ліцей
Рокитнянської районної ради
Київської області


Слайд #2
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #2

Придатність до професійної діяльності – це властивість особистості, які визначають вимогами конкретної трудової діяльності і які можна визначити за двома критеріями: успішному оволодінню професією та ступенем задоволення, яке суб'єкт отримує від праці.


Слайд #3
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #3

Придатність до професійної діяльності формується в процесі учбово-професійної та трудової діяльності та виражає відповідність людини вимогам конкретної трудової діяльності.


Слайд #4
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #4

Професійна придатність:
• визначається співвідношенням вимог професії та індивідуальних
особливостей людини;
• має конкретний об'єкт реалізації (певна категорія людей і вид
діяльності, етап професіоналізації);
• відображає стан і ступінь розвитку сукупності індивідуальних
якостей людини, що визначають його професійно важливі якості як
суб'єкта професійної діяльності;
• виступає як динамічні властивості системи діяльності (залежність
"розвиток та удосконалення суб'єкта праці – зміна об'єкта праці у
свідомості суб'єкта").


Слайд #5
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #5

Визначають два типи професійної придатності:
1. Абсолютну – придатність до професій такого типу, де необхідні спеціальні здібності.
2. Відносну – придатність до професій, оволодіння якими доступно практично будь-якій здоровій людині.


Слайд #6
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #6

Придатність людини до конкретного виду професійної діяльності визначається методами:


Слайд #7
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #7

Професійна орієнтація – це система заходів, спрямована на виявлення особливостей особистості, інтересів і здібностей у кожної людини з метою надання їй допомоги у
виборі професій, що
найбільш відповідають
її індивідуальним
особливостям.


Слайд #8
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #8

На основі результатів профорієнтації здійснюється професійний добір, тобто добір професій, професійних сфер та спеціальностей для конкретної людини на основі її індивідуально-психологічних особливостей з метою повноцінної реалізації себе і свого потенціалу в професійно-трудовій діяльності, в наслідок має бути отримане професійне задоволення.


Слайд #9
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #9

Професійний відбір – це система заходів, що дозволяє виявити людей, які за своїми індивідуальними особистісними якостями найбільш придатні до навчання і подальшої професійної діяльності за певним фахом.


Слайд #10
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #10

У профвідборі професійна придатність оцінюється за такими
критеріями:
• за медичними показниками увага звертається на ряд протипоказань, що можуть сприяти зниженню надійності у роботі та спричинити розвиток захворювань, пов'язаних з професійною діяльністю;
• за освітніми показниками відбір здійснюється на основі конкурсних іспитів та спрямований на виявлення тих осіб, знання яких забезпечують успішне оволодіння або виконання певних професійних обов'язків;
• за психологічними показниками відбір спрямований на виявлення осіб, які за своїми здібностями та індивідуально-
психофізіологічними можливостями відповідають вимогам, що зумовлюються специфікою навчання та діяльності за конкретним фахом.


Слайд #11
Презентація на тему «Професійна придатність» - Слайд #11

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію