Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #1

10.ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІРМИ
Підготувала: Босович Валентина
Команда: Бостонська матриця


Слайд #2
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #2

В
ПП
ЕЕФ
В


Слайд #3
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #3

вступ


Слайд #4
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #4

Продуктивність праці – це…


Слайд #5
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #5

Продуктивність праці
НАПРЯМИ:
1) як кількість продукції, що виробляється в одиницю робочого часу;
2) як витрати праці на одиницю продукції, що виготовлена
ПОКАЗНИКИ:
1) виробіток
2) трудомісткість
ПРАЦЯ, витрачена на виробництво продукції, яка складається з:
1)живої праці
2)минулої праці


Слайд #6
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #6

пп


Слайд #7
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #7

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ – це…


Слайд #8
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #8

Економічна Ефективність=
 
Показники:
продуктивність і фондомісткість праці
фондовіддача і фондомісткість продукції
матеріаловіддача і матеріаломісткість продукції
економічна ефективність капітальних вкладень, нової техніки
енергомісткість продукції та ін.


Слайд #9
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #9

Зв'язок продуктивності праці і економічної ефективності
ПП
ОЗНАЧАЄ
-Зростання прибутковості
-Ефективне використання
ресурсів
ЕЕФ


Слайд #10
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #10

Зв'язок продуктивності праці і економічної ефективності
ПП
ОЗНАЧАЄ
-Зростання прибутковості
-Ефективне використання
ресурсів
ЕЕФ


Слайд #11
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #11

Продуктивність праці є рухливим і динамічним показником результативності праці та ефективності виробництва, який коригується низкою факторів, має визначальне значення в розвитку окремого підприємства в країні в цілому. Тому власники, наймані працівники та керівники повинні постійно шукати шляхи й результати підвищення продуктивності праці.


Слайд #12
Презентація на тему «Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми» - Слайд #12

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Завантажити презентацію