Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #1

Продукт економічної діяльності:його структура та призначення
Презентація учениці 10-Б класу
Дахіної Анни


Слайд #2
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #2

Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів та послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо.
Економічна діяльність характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва та випуском продукції


Слайд #3
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #3

Домінуючою спонукою економіки
вважають потреби.
Для задоволення потреб людина повинна
вступити в ділові відносини з іншими
людьми, що і складає основу ринкових
відносин.
Алгоритм ринкових потреб


Слайд #4
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #4

Суспільний продукт - кінцевий результат
економічної діяльності і основне джерело
задоволення потреб людини.
Суспільний продукт виступає у вигляді:
сукупного (валового)
кінцевого


Слайд #5
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #5

Сукупний суспільний продукт (ССП) –
це вся сукупність матеріальних благ та
виробничих послуг, що створені та надані
галузями матеріального виробництва
протягом певного часу, як правило, за рік.
За матеріально-речовим складом ССП поділяється:
 засоби в-тва й предмети споживання
за вартістю
 заново створену вартість (необхідний і додатковий продукт).


Слайд #6
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #6

Кінцевий продукт - це частина сукупного
суспільного продукту, що являє собою всю
масу виробленої за певний період готової
продукції.
За своїм речовим змістом кінцевий
продукт складається:
з готових до особистого споживання предметів споживання;
з готових до виробничого використання засобів праці


Слайд #7
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #7

Важливою особливістю
економічноїдіяльності є створення не
тільки матріальних, але й нематеріальних
благ та послуг, значення яких досягло
високого ступеня в сучасних умовах.
Суспільне виробництво завжди передбачає
функціонування двох факторів:
Особистого(робоча сила)
Речового(засоби в-тва)


Слайд #8
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #8

Важливим результативним показником є
також чистий продукт.
Це реальний доход, який суспільство може
використати для особистого споживання, а
також для розширення виробництва. Тому
стосовно суспільства в цілому чистий продукт
характеризують як національний доход. Його ще
називають валовим доходом суспільства.


Слайд #9
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #9

Кінцевий продукт - це частина сукупного
суспільного продукту, що являє собою всю
масу виробленої за певний період готової
продукції.
За своїм речовим змістом кінцевий
продукт складається:
з готових до особистого споживання предметів споживання
з готових до виробничого використання засобів праці


Слайд #10
Презентація на тему «Продукт економічної діяльності: його структура та призначення» - Слайд #10

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію