Презентація на тему «Правова держава в Україні: складності та перші досягнення»


Рейтинг презентації 4 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Правова держава в Україні: складності та перші досягнення» - Слайд #1

Правова держава в Україні: складності та перші досягнення.


Слайд #2
Презентація на тему «Правова держава в Україні: складності та перші досягнення» - Слайд #2

Правова́ держа́ва — форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. У правовій державі всі — і державні органи, і громадяни — однаковою мірою відповідальні перед законом. В ній реалізуються всі права людини; здійснюється розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову.


Слайд #3
Презентація на тему «Правова держава в Україні: складності та перші досягнення» - Слайд #3

Концепція правової держави, визнана зараз ідеальною моделлю належного політичного устрою, є певним узагальненням різних традицій. У юридичній доктрині та практиці різних країн склалися власні, хоча й подібні в ключових ідеях, концепції правової держави


Слайд #4
Презентація на тему «Правова держава в Україні: складності та перші досягнення» - Слайд #4

До основних ознак, за якими котрусь державу можна було б визначити як правову, належать:
• закріплення у конституції та інших законах основних прав людини;
• панування у суспільному та державному житті законів, які виражають волю більшості або всього населення країни;
• врегулювання відносин між особою та державою на підставі загальнодозвільного принципу: “особі дозволено робити все, що прямо не заборонено законом”;