Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #1

Правоохоронні та правозахисні органи України
Підготували
Учениці 10-А класу
Ройко Ольга та Шикалюк Ірина


Слайд #2
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #2

Правоохоронні органи — це органи, наділені державними повноваженнями щодо охорони суспільних відносин, урегульованих правом, правоохоронну діяльність здійснюють на підставі Конституції і законів України.


Слайд #3
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #3

Правоохоронні органи — це органи, наділені державними повноваженнями щодо охорони суспільних відносин, урегульованих правом, правоохоронну діяльність здійснюють на підставі Конституції і законів України.


Слайд #4
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #4

Міліція — державний озброєний орган виконавчої влади, покликаний захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.


Слайд #5
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #5

Стаття 1. Міліція в Україні
Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.


Слайд #6
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #6

Стаття 2. Основними завданнями міліції є:
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
запобігання правопорушенням та їх припинення;
охорона і забезпечення громадського порядку;
виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
забезпечення безпеки дорожнього руху;
захист власності від злочинних посягань;
виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень.


Слайд #7
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #7

Стаття 2. Основними завданнями міліції є:
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
запобігання правопорушенням та їх припинення;
охорона і забезпечення громадського порядку;
виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
забезпечення безпеки дорожнього руху;
захист власності від злочинних посягань;
виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень.


Слайд #8
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #8

Систему органів прокуратури складають:
Генеральна прокуратура України,
прокуратура Автономної Республіки Крим,
обласні прокуратури, прокуратури міст Києва і Севастополя (на правах обласних),
міські,
районні,
міжрайонні,
інші прирівнені до них прокуратури, а також військові прокуратури.


Слайд #9
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #9

Служба безпеки України (СБУ) — це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Правовою основою діяльності Служби безпеки України є Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р.


Слайд #10
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #10

Правозахисні організації України
Правозахисні організації – це організації, які спрямовують свою діяльність на захист та просування прав людини.
Правозахисні організації в Україні утворюються для здійснення діяльності по захисту фізичних і юридичних осіб від правопорушень та зловживань правом із боку суспільства, держави, місцевого самоврядування, недержавних об'єднань людей та окремих фізичних осіб.


Слайд #11
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #11

Правозахисні органи України
Правозахисні органи України
Державні
Недержавні
Органи юстиції
виконавча служба;
Державні нотаріуси;
органи РАГСУ.
Адвокатура та адвокати
Органи захисту прав споживачів
Недержавні нотаріуси
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман)
Міжнародні неурядові правозахисні організації
Міжнародні міжурядові правозахисні організації
Інші правозахисні недержавні організації


Слайд #12
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #12

Органи юстиції
Виконавча служба(утворюється і здійснює правозахисну діяльність на підставі Конституції і законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження". Завданням ДВС є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб відповідно до законів України)
Державні нотаріуси (працюють у державних нотаріальних конторах і в державних нотаріальних архівах. Їх правозахисна діяльність полягає в обов'язку посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, із метою надання їм юридичної вірогідності)
Органи РАГСУ (завдання: а) забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів громадянського стану; б) внесення до актових записів необхідних змін, доповнень та виправлень; в) поновлення втрачених та анулювання повторно складених актових записів; г) видача громадянам свідоцтв про реєстрацію; д) збереження архівного фонду.)


Слайд #13
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #13

Органи захисту прав споживачів
Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.
Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.


Слайд #14
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #14

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Уповноважений є посадовою особою, що здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. Він здійснює свою діяльність на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина.


Слайд #15
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #15

Міжнародна міжурядова організація
 Міжнародна міжурядова організація(ММУО)— це добровільне об'єднання суверенних держав або міжнародних організацій, створене на основі міждержавного договору для координації діяльності держав у конкретній галузі співробітництва, що має відповідну систему головних і допоміжних органів, що володіє автономною волею, відмінною від воль її членів.


Слайд #16
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #16

Відмінності між правоохоронною та правозахисною діяльністю
Правозахисна діяльність спрямована на захист прав людини, а правоохоронна діяльність – на захист закону.
Здійснення правоохоронної діяльності відбувається державними органами, а правозахисної – як державними, так і недержавними.
Здійснення правоохоронної діяльності передбачає можливість застосування примусу, а правозахисної – виключає будь-яке застосування примусу.
 Правоохоронна діяльність здійснюється незалежно від того, порушуються чи ні права людини, тобто навіть тоді, коли правам та свободі людині нічого не загрожує, тоді як правозахисна діяльність спрямована на відновлення порушених прав. 


Слайд #17
Презентація на тему «Правоохоронні та правозахисні органи України» - Слайд #17

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію