Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #1

Правоохоронні органи влади України
Прокуратура України
учениці 6(Б) – класу
Сумської гімназії №1
Гончаренко Руслани


Слайд #2
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #2

Правоохоронні органи влади включають в себе :
Служба безпеки України
Митні органи
Органи охорони державного кордону
Органи юстиції України
Адвокатура
Судова влада
Прокуратура України
Органи внутрішніх справ
Органи і установи виконання покарань
Ограни державної податкової служби
Органи рибоохорони і державної лісової охорони
Інші органи, які здійснюють правоохоронну діяльність


Слайд #3
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #3

У механізмі нашої держави особливе місце посідають органи держави спеціального призначення (контрольні та правоохоронні органи, місця позбавлення волі, збройні сили тощо ). Їх можна розглядати як окрему ланку механізму держави, вже звичного поділу на законодавчу, виконавчу, судову влади.
Серед органів спеціального призначення юридична наука приділяє особливу увагу так званим правоохороним органам. Звичайно у дослівному розумінні " правоохоронну діяльність " (забезпечення законності та охорона правопорядку в суспільстві, боротьба з правопорушниками, охорона законних прав та інтересів громадян, юридичних осіб, суспільства і держави в цілому ) мають вести буквально всі - громадяни, юридичні особи, органи законодавчої, виконавчої і судової влади тощо. Але для переважної більшості суб'єктів суспільних відносин подібна діяльність не є основною.
Отже правоохоронними органами слід вважати державні органи, основною (спеціальною ) функцією яких є забезпечення законності та охорона правопорядку, боротьба з правопорушеннями, охорона законних прав та інтересів громадян, юридичних осіб, суспільства і держави в цілому.


Слайд #4
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #4

Характерними рисами правоохоронних органів є :
а) здійснення ними зазначених функцій, які в сукупності називають правоохоронною функцією ;
б) наявність у них для виконання зазначених функцій відповідних державно - владних повноважень, зокрема можливості видавати правові акти (в основному індивідуального характеру ), обов'язкові для виконання тими, кому вони адресовані ;
в) можливість безпосередньо застосовувати різні заходи примусу (затримання особи, арешт, позбавлення волі тощо) ;
г) перебування їх діяльності під особливим державним контролем і наглядом, здійснення лише на основі закону й у встановленому ними порядку.


Слайд #5
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #5

Традиційно до числа правоохоронних органів відносять суд, прокуратуру, органи юстиції, внутрішніх справ, державної безпеки тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #6

До системи правоохоронних органів прилягають деякі інші державні установи і громадські організації, які відповідно до законодавства поділенні значними повноваженнями у сфері правоохоронної діяльності, хоча в цілому їхні функції не зводяться до останньої, а також не забезпечуюються можливістю застосування державного примусу. Серед таких установ і організацій слід звернути особливу увагу на органи юстиції та адвокатуру.


Слайд #7
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #7

Прокуратура України


Слайд #8
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #8

Назва " прокуратура " походить від латинського procuro -піклуюсь, забезпечую, запобігаю, що вже дає повне уявлення про її завдання.


Слайд #9
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #9

Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються :
- підтримання державного обвинувачення в суді ;
- представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом ;
- нагляд за додержанням законів органами, які проводять опе-ративно - розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство ;
- нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень.


Слайд #10
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #10

Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань :


Слайд #11
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #11

Основними функціями прокуратури є :


Слайд #12
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #12

Основними функціями прокуратури є :


Слайд #13
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #13

Прокуратура бере участь у розробленні органами дер-жавної влади заходів запобігання злочинам та іншим право-порушенням, у роботі по вдосконавленню та розясненню за-конодавства. На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбаченні законами України.


Слайд #14
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #14

Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міські, районні, а також військові прокуратури.


Слайд #15
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #15

Відповідно до Статті 122 Конституції України Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України — п'ять років.


Слайд #16
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #16

Відповідно до Статті 122 Конституції України Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України — п'ять років.


Слайд #17
Презентація на тему «Правоохоронні органи влади України» - Слайд #17

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!