Презентація на тему «Права людини в Україні»


5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Права людини в Україні» - Слайд #1

Права людини в Україні


Слайд #2
Презентація на тему «Права людини в Україні» - Слайд #2

Права людини-це її соціальна спроможність вільно діяти,самостійно обирати вид і міру своєї поведінки з метою задоволення різнобічних матеріальних и духовних потреб шляхом користування певними соціальними благами в межах,визначеними законодавчими актами
Міжнародні документи
Статут ООН (Сан- Франциско. 1945р.)
Загальна декларація прав людини (ООН. 1948р.)
Європейська конвенціяпро захист прав людини і основних свобод (Рим.1950р.)
Європейська соціальна хартія (Турин.1961р.)
Міжнародний пакт про економічні,соціальні і культурні права(ООН. 1966)
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права(ООН.1966р.)
Заключний акт Наради з безпеки тп співробітництва в Європі — НБСЄ (1975р.)
Конвенція про права людини(1989р.)


Слайд #3
Презентація на тему «Права людини в Україні» - Слайд #3

Громадянскі права- це можливість громадянина брати участь у громадському та державному житті, вносити пропозиції про поліпщення роботи державних органах, безпосередньо брати участь у різних об'єднаннях громадян.Це право: на життя,на таємницю листування,на власну недоторканість,на недоторканість житла т.н
Політичні права-це можливість людей, що характеризує їхнє фізичне та біолоічне існування, задоволення матерільних та духовних потреб
Це:право на вільне зібрання и в партії,право на проведення мітингів,зборів,походів завчасно попередищи органи місцевого самоврядування.


Слайд #4
Презентація на тему «Права людини в Україні» - Слайд #4

Соціально-економічні-це можливості людини і громадянина,що характеризує їхню участь у виробленні матеріальних благ та можливість забезпечити соціальні умови життя Це:право на приватне підприємство право на власність,право на страйк,право на відпочинок,право на заробітну плату не нижче від визначених законом.
Культурні права- це можливість доступудо духовних ціностей свого народі(нації) та всього людства
Це:право на освіту,Право на свободу наукової,творчої та художньої творчості.


Слайд #5
Презентація на тему «Права людини в Україні» - Слайд #5

Екологічні права- це права людини и громадянина на безпечне екологічне середовише
Обов'язок-це суб'єктивно обумовленна вимога держави до особи діяти чітко визначним у законі чином або утримуватися від певних дій.


Слайд #6
Презентація на тему «Права людини в Україні» - Слайд #6

Основні обов'язки людини і громадянина
-Не заподіювати шкоди приподі,культурній спадщини.
-Відшкодовувати завданні збитки.
-Сплачувати податки и збори.
-Шанувати державні символи Украини.
-Неухильно додержуватися Конституції та Законів. -України,не посягати на права і свободи інших людей.


Слайд #7
Презентація на тему «Права людини в Україні» - Слайд #7

Гарантії прав людини і громадянина- це умови та засоби,що забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод кожної людини і громадянином


Слайд #8
Презентація на тему «Права людини в Україні» - Слайд #8


Завантажити презентацію