Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #1

Права дитини
Конвенція про права дитини


Слайд #2
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #2

Благополуччя дітей і їх права завжди викликали пильну увагу міжнародного співтовариства. Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську Декларацію прав дитини. У той час права дітей розглядалися в основному в контексті заходів, які необхідно було прийняти відносно рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми.


Слайд #3
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #3

Благополуччя дітей і їх права завжди викликали пильну увагу міжнародного співтовариства. Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську Декларацію прав дитини. У той час права дітей розглядалися в основному в контексті заходів, які необхідно було прийняти відносно рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми.


Слайд #4
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #4

- Що таке право? Це відсутність обмежень, дозвіл на що-небудь. Існує документ міжнародного значення - «Загальна декларація прав людини», де закріплені цивільні, політичні, соціальні, економічні права, що належать кожній людині.
(Прийнята 10 грудня 1948 р. ООН). Мета ООН - боротьба за мир і співпрацю між державами.
Основная ідея цього документа полягала в тому, що людство повинне давати дітям краще з того, що воно має. Але цей документ носив необов'язковий характер для держав. ООН стала розробляти великий документ про права дітей, щоб зробити їх забезпечення обов'язковим для держав.


Слайд #5
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #5

Декларація прав дитини
У 1959 році Організація Об'єднаних націй (ООН) приймає Декларацію прав дитини, в якій були проголошені соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей.


Слайд #6
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #6

Дитина має право:
на сім'ю;
на турботу і захист з боку держави, якщо немає тимчасового або постійного захисту з боку батьків;
відвідувати школу і вчитися
на рівних в правах;
вільно виражати свої думки;
на власну думку;
на ім'я і громадянство;
на здобуття інформації;
За Декларацією прав дитини:


Слайд #7
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #7

Дитина має право:
на захист від насильства і жорстокого звернення;
на медичне обслуговування;
на відпочинок і дозвілля;
на додаткову допомогу з боку держави, якщо є особливі потреби (наприклад, у дітей з обмеженими можливостями)
За Декларацією прав дитини:


Слайд #8
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #8

Конвенція про права дитини
У період з 1979-го по 1989 рік Комісія ООН з прав людини, в якій брали участь фахівці з багатьох країн світу, підготувала текст Конвенції про права дитини. ttВ порівнянні з Декларацією (1959 р.), де були 10 коротких, носячих декларативний характер положень (принципів), Конвенція має 54 статті, що враховує практично всі моменти, пов'язані з життям і положенням дитини в суспільстві. Вона не лише конкретизує, але і розвиває положення Декларації, покладаючи на тих, що прийняли її , правову відповідальність за дії відносно дітей.


Слайд #9
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #9

Конвенція про права дитяти була прийнята і відкрита для підписання, ратифікації і приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 р. Набрала чинності 2 вересня 1990 р.
Цей день щорічно відзначається як Всесвітній день дітей.
В цей день діти світу заявляють про свої права і про те, що держави повинні захищати їх права. Ми знаємо, що є випадки, коли порушуються права дітей. Не все в світі ще спокійно.


Слайд #10
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #10

В процесі підготовки «Конвенції про права дитини» її автори враховували наступні факти, що стосуються дітей з економічно неблагополучних країн:
1)покинуто своїми сім'ями близько 100 млн. дітей, які існують лише за рахунок виснажливої роботи, дрібної крадіжки, жебрацтва; 2) 120 млн. дітей у віці від 6 до 11 років позбавлено можливості відвідувати школу; 3) щорік близько 3,5 млн. дітей вмирає від захворювань, які піддаються профілактиці або лікуванню; 4) у країнах, що розвиваються, 155 млн. дітей у віці до5 років живуть в умовах абсолютної бідності.


Слайд #11
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #11

В процесі підготовки «Конвенції про права дитини» її автори враховували наступні факти, що стосуються дітей з економічно неблагополучних країн:
1)покинуто своїми сім'ями близько 100 млн. дітей, які існують лише за рахунок виснажливої роботи, дрібної крадіжки, жебрацтва; 2) 120 млн. дітей у віці від 6 до 11 років позбавлено можливості відвідувати школу; 3) щорік близько 3,5 млн. дітей вмирає від захворювань, які піддаються профілактиці або лікуванню; 4) у країнах, що розвиваються, 155 млн. дітей у віці до5 років живуть в умовах абсолютної бідності.


Слайд #12
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #12

В 1991 році Україна приєдналася до Конвенції.
В 1993 році в Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей.


Слайд #13
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #13

Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про охорону дитинства.


Слайд #14
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #14

Діти повинні знати свої права. Уміти їх відстоювати. Вивчення прав людини - це, перш за все, виховання упевненості в собі, терпимості. У кожної людини є права. Дитина теж людина, а значить і у неї є права.
Вони відрізняються від прав дорослих:
1) меншими можливостями захистити самого себе; 2) фізичною і психологічною незрілістю;
3) ранимістю; 4) залежністю від опіки старших. Тому і права його в чомусь глибші, ширше, значніше, чим права дорослого.


Слайд #15
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #15

Права дитини — зведення прав дітей, зафіксованих в міжнародних документах з прав дитини. Згідно Конвенції про права дитини, дитина - це особа, що не досягла 18 років. Держава узяла на себе зобов'язання захищати дітей, тому вони мають такі ж права, як і дорослі.


Слайд #16
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #16

Основне
У числі найбільших проблем, що гостро стоять, розглядаються в Конвенції і у ряді випадків вперше піднімаються в рамках міжнародного документа, відзначу такі:
як зобов'язання по відношенню до дітей, що живуть в найбільш несприятливих умовах (Стаття 22), захист від сексуальної і інших видів експлуатації (Статті 34 і 36), наркоманія (Стаття 33), дитяча злочинність (Стаття 40), міждержавна практика усиновлення (Стаття 21), діти в озброєних конфліктах (Статті 38 і 39), потреби дітей-інвалідів (Стаття 23), а також діти меншин і корінних народів (Стаття 30).


Слайд #17
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #17

Освіта є предметом розгляду двох важливих статей (27 і 28), значущість яких знов підкреслювалася на Усесвітній конференції за освітою для всіх, проходівшей 5-9 березня 1990 р. в Джомтьене (Таїланд). Початкова освіта має бути обов'язковою, безкоштовною і доступною кожному і направленим на розвиток особи дитяти, його дарувань і природних здібностей в умовах відповідної пошани національної самобутності, мови і традиційних цінностей. Особливий акцент робиться на рівності освітніх можливостей для дівчаток і хлопчиків.


Слайд #18
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #18

Стаття 13
1. Дитина має право вільно висловлювати свою думку; це право включає свободу шукати, отримувати і передавати інформацію і ідеї будь-якого роду, незалежно від кордонів, в усній, письмовій або друкарській формі, у формі витворів мистецтва або за допомогою інших засобів по вибору дитини.
2. Здійснення цього права може піддаватися деяким обмеженням, проте цими обмеженнями можуть бути лише ті обмеження, які передбачені законом і які необхідні: а) для пошани прав і гідності іншої людини.


Слайд #19
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #19

Стаття 14
1. Держави-учасники поважають право дитини на свободу думки, совісті і релігії.
2. Держави-учасники поважають права і обов'язки батьків і у відповідних випадках законних опікунів керувати дитиною в здійсненні його права методом, що узгоджується із здібностями дитини, що розвиваються.
3. Свобода сповідати свою релігію або віру може піддаватися лише таким обмеженням, які встановлені законом і необхідні для охорони державної безпеки, громадського порядку.


Слайд #20
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #20

Стаття 26
1. Держави-учасники визнають за кожною дитиною право користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування, і приймають необхідні заходи для досягнення повного здійснення цього права відповідно до їх національного законодавства.
2. Ці блага в міру необхідності надаються з врахуванням наявних ресурсів і можливостей дитини і осіб, що несуть відповідальність за забезпечення дитинии, а також будь-яких міркувань, пов'язаних із здобуттям благ дитини або від його імені.


Слайд #21
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #21

Висновки
Значення «Конвенції про права дитини».
1) Конвенція проголошує дитину повноцінною і повноправною особою;
2) Права, закріплені в Конвенції, щонайкраще забезпечують інтереси дітей.
3) Це документ, що має міжнародне значення.
4) Є орієнтиром для держав, що її підписали, в їх прагненні зробити життя дітей краще, щасливіше.


Слайд #22
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #22

Людство повинне прагнути до процвітання, щоб життя дітей було щасливим і прекрасним. Було більше радості в житті дітей. Яскраво світило сонце, було мирне небо над головою, щоб частіше лунав дитячий сміх, щоб поруч завжди були мама і тато. Діти, ви маєте право зростати в умовах свободи, розвиватися фізично і духовно здоровими. Жодна дитина не може бути об'єктом свавілля і повинна постояти за себе. Ви маєте на це права.
Висновки


Слайд #23
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #23

Питання:
1. Коли була прийнята Конвенція?
2. Чому «Конвенцію про права дитини» називають «Світовою конституцією прав дітей»?


Слайд #24
Презентація на тему «Права дитини» (варіант 1) - Слайд #24

Дякую за увгу!