Презентація на тему «Попит в ринковій економіці»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #1

Попит в ринковій економіці


Слайд #2
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #2

Що таке попит?
Попит – це намір покупців придбати товар або послугу, підкріплене грошовою можливістю.
Попит (в економіці) – це залежність між ціною і кількістю товару, яку покупці можуть і бажають придбати за строго визначеною ціною, у певний проміжок часу. Повним попитом на товар є сукупність попитів на цей товар за різними цінами.


Слайд #3
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #3

Величина попиту
Слід розрізняти поняття величина попиту і попит.
Величина попиту (обсяг попиту) являє собою кількість товару, що готовий придбати покупець за конкретною ціною в даний період часу.


Слайд #4
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #4

Особливості попиту
Мікроекономіка має справу з попитом на якийсь один вид товару. Попит на товар може бути індивідуальним і сукупним. У першому випадку це попит з боку окремих суб'єктів економіки, у другому попит на всю масу даного товару, необхідну суб'єктам економіки як сукупним покупцям. Під останніми розуміються споживачі такі як представники домогосподарств або фірм.
Попит відображає не тільки необхідність товару для покупця, але і здатність останнього його сплатити, тобто платоспроможну потребу. Тим самим попит відображає купівельну спроможність суб'єкту попиту.


Слайд #5
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #5

Особливості попиту
У понятті «попит» ще не укладено факт покупки товару, так як попит на товар може бути і при відсутності самого товару тобто незадоволений попит. Попит населення може бути більше або менше споживання. ВІн не дорівнює потребам, останні можуть бути більше. Крім них в суспільстві завжди є й такі потреби, які не можна виміряти грошима і перетворити на попит. До них, перш за все, відносяться блага і послуги колективного користування, особливо такі, в споживанні яких беруть участь всі громадяни без винятку (охорона громадського порядку, національна оборона, державне управління, єдина енергетична система, національна мережа комунікацій і т.д.).


Слайд #6
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #6

Особливості попиту
Попит висувається на певному ринку: локальному, регіональному, національному, міжнародному.
Попит має тимчасову характеристику: він може бути на даний момент, день, тиждень, місяць і т.д. Так що можна говорити про певну динаміку попиту на якийсь товар, якщо брати його за відносно тривалий період.


Слайд #7
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #7

Види попиту
Індивідуальний попит – це попит з боку окремих суб'єктів економіки або попит на мікрорівні або попит на макрорівні. Задоволення потреб будь-якого економічного суб'єкта здійснюється при наступних важливих умов:
більшість товарів і послуг платні;
у будь-якого товару є замінники (субститути);
неминучий вибір між субститутами вимагає зіставлення додаткових витрат і додаткових вигод.
Сукупний попит (попит на макрорівні) – загальний обсяг попиту на товари і послуги не на окремому ринку, а на всьому ринку в економіці в цілому. Він характеризує реальний обсяг національного виробництва, який суб'єкти економіки (підприємства, домогосподарства, держава та ін) готові виробити при різних рівнях цін.


Слайд #8
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #8

Види попиту
Розрізняють також дійсний (попит на товари і послуги, що реально пред'являється), реалізований (це частина дійсного попиту, яка реалізована на ринку в куплених товарах і послугах) і незадоволений попит (це нереалізована частина дійсного попиту через відсутність потрібних товарів або невідповідності їх асортименту та якості вимогам покупців).
Попит на якийсь товар з боку окремих споживачів може бути повсякденним (на продукти харчування, електроенергію, транспорт і т.п.) і періодичним (на одяг, взуття, меблі тощо). Але оскільки ми говоримо про попит з боку всіх споживачів того чи іншого товару, періодичність попиту на такі товари може усуватися, хоча зберігається сезонність попиту на деякі товари.
Щоденний попит
Періодичний попит


Слайд #9
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #9

Фактори, що визначають попит
Ціна на товар. З усіх факторів, що впливають на попит, найбільш стійкий і передбачуваний вплив мають ціни. Кількість товарів, які купуються людьми, завжди залежить від цін на них. Між ринковою ціною товару і тією його кількістю, на яке пред'являється попит, завжди існує певне співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ціни на цей товар, як правило, обумовлює зростання попиту на нього. При зниженні ціни деяких товарів попит може скоротитися, а не збільшитися. Таке виникає тоді, коли ціна визначає престиж товару. Наприклад, при зниженні ціни на деякі прикраси вони стають менш привабливими, і навпаки, збільшення ціни на них здатне не зменшити, а збільшити попит.
Потреба в товарі і те, через що вона проявляється: смаки, уподобання, мода і т.д. Унікальність особистості людини визначає безліч бажань і потреб, одне і теж плаття може викликати у двох різних дівчат і захоплення і відразу, а третій більше подобаються штани або джинси. Специфіка взаємодії товару як блага і потреби, яку він задовольняє, обумовлює відповідний вид індивідуального попиту.


Слайд #10
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #10

Фактори,що визначають попит
Чисельність суб'єктів попиту (покупців): населення, частина населення певного віку чи статі, підприємств як покупців і т.д. Якщо покупців буде занадто багато, це викличе надмірний (незадоволений) попит, якщо ж їх мало то і попит буде незначним.
Доходи покупців. Зростання доходів зазвичай веде до підвищення попиту на товари, але на деякі товари менш якісні та престижні попит може навпаки знижуватися. Люди отримують більший дохід, і витрачають більше, можуть дозволити собі більш дорогі товари і т.д.
Ціни на інші товари, перш за все на товари-замінники і комплементарні товари. Між товарами-замінниками йде своєрідна конкуренція, і вибір покупця багато в чому залежить не тільки від ціни даного товару, але і від ціни товару, здатного його замінити. Попит на товар, використання якого неможливо без іншого товару, наприклад, автомобіля без бензину, виявляється в залежності і від ціни пов'язаного з ним товару.
Споживчі очікування. Попит на товар в даний період може підвищитися тому, що покупці очікують його зникнення з продажу або підвищення ціни на нього. Очікування можливого зниження ціни на товар здатне привести до зменшення попиту на нього.


Слайд #11
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #11

Висновок
Попит — це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки. Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості і, з іншого боку, можливість сплатити за покупку по цінах, що знаходяться в межах «доступного» діапазону.
Попит дуже рухливий, мінливий, бо на його величину і динаміку впливають численні фактори економічного, соціального і технологічного характеру. Попит на товар, наприклад, може збільшуватися в результаті використання реклами, змін моди і смаків, уподобань, навколишнього середовища, доступності товарів, величини доходів, корисності речі, цін на взаємозамінні товари, кількості населення, в очікуваннях майбутніх цін і багато інших.
 Всі фактори попиту можна розділити на цінові і не цінові. Зміна ціни на товар веде до зміни величини попиту відповідно до дії закону попиту. Зміна не цінових факторів веде до зміни самого попиту. Подібний вплив графічно зображується шляхом зсуву кривої попиту вправо або вліво.


Слайд #12
Презентація на тему «Попит в ринковій економіці» - Слайд #12

Дякую за увагу
Виконала
учениця 11-А класу
Клюс Марія