Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #1

Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші
Виконали
Машталер Людмила
Субота Ірина


Слайд #2
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #2

Попит — це потреба в певному товарі, яка забезпечується грошима.
Ціна попиту — це максимальна ціна, яку споживачі готові запропонувати за певний товар.
Чим нижча ціна товару, тим більший обсяг його може бути реалізований на ринку, і навпаки, чим вищою буде ціна, тим меншу кількість його можна буде продати.
ЗАКОН ПОПИТУ


Слайд #3
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #3

на ринку дорогих і рідкісних товарів
Випадки, коли закон попиту не діє
ажіотажний попит на товари


Слайд #4
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #4

На попит впливають
Цінові фактори
Нецінові фактори
1) ціни на товари та послуги;
2) доходи споживачів;
3) ціни на товари-субститути (замінники).
1) зміни смаків споживачів;
2) кількість споживачів;
3) очікування споживачів,
4) зміна потреб і моди;
5) реклама.


Слайд #5
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #5

Пропозиція — це сукупність товарів, які представлені на ринку.
Чим вищою є ціна на товар, тим більшу кількість його готові запропонувати постачальники.
ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ


Слайд #6
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #6

 Ринкова ціна — це ціна, яка встановлюється на ринку.
Ціна рівноваги — це ціна, що встановлюється при урівноваженні попиту і пропозиції


Слайд #7
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #7

Основні проблеми економіки
Як виробляти?
Для кого виробляти?
Що виробляти?


Слайд #8
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #8

ЩО ВИРОБЛЯТИ?
«Голосування» грошима


Слайд #9
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #9

ЯК ВИРОБЛЯТИ?
Ця проблема пов'язана з організацією виробництва, способом поєднання ресурсів, технологією виробництва
В розв'язанні проблеми як виробляти важливим чинником є «голосування» грошима.
Конкуренція виявляє, які фірми можуть забезпечити виробництво даного товару і якої якості залежно від застосованих технологій і форм організації праці


Слайд #10
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #10

Конкуренція (лат. – зіткнення, змагання) – це змагання за можливість повніше реалізувати власний інтерес.
ПОЗИТИВНІ РИСИ
Конкуренція змушує людей пристосовуватися до нових ситуацій, підвищує ефективність виробництва, знижує ціни і збільшує загальний добробут
НЕГАТИВНІ РИСИ
Конкуренція роз'єднує людей як супротивників, знищує найслабших, зменшує доходи найманих працівників


Слайд #11
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #11

ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ?


Слайд #12
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #12

Міра вартості;
Засіб обігу; 
Засіб нагромадження; 
Засіб платежу; 
Світові гроші.
Гро́ші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг.
Функції грошей


Слайд #13
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #13

Інфляція - це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і послуги.


Слайд #14
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #14

Головні причини інфляції
Порушення пропорцій суспільного виробництва;
Дефіцит державного бюджету;
Мілітаризація економіки;
Значне зростання державного боргу;
Недосконалість податкової системи;
Кризові явища у фінансово-кредитній системі;
Монополізація виробництва;
Зовнішньоекономічні фактори.


Слайд #15
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #15

Сучасні форми грошей
Паперові гроші
Замінники грошей
Банківські рахунки
Міжнародні гроші


Слайд #16
Презентація на тему «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші» - Слайд #16

Помилка скупих полягає в тому, що вони вважають золото й срібло благами, проте це тільки засоби для придбання благ.
(Франсуа де Ларошфуко)


Завантажити презентацію