Презентація на тему «Поняття та види робочого часу»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #1

Поняття та види робочого часу


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #2

Робочим вважається час, протягом якого працівник повинен знаходитися на своєму робочому місці і виконувати роботу, обумовлену трудовим договором.


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #3

Робочим вважається час, протягом якого працівник повинен знаходитися на своєму робочому місці і виконувати роботу, обумовлену трудовим договором.


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #4

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Колективним чи трудовим договором може бути встановлена менша норма.


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #5

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Колективним чи трудовим договором може бути встановлена менша норма.


Слайд #6
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #6

Неповний робочий час
Оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.
Може бути встановлений для:
вагітної жінки;
жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням;
особи, яка здійснює догляд за хворим членом сім‘ї відповідно до медичного висновку.


Слайд #7
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #7

Скорочений робочий час
Скорочений робочий час є менш тривалим і встановлений для таких категорій працівників:


Слайд #8
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #8

Ненормований робочий день
Є особливою умовою праці, яка допускається законодавством тільки для певної категорії працівників (адміністративного, управлінського, технічного й господарчого персоналу; осіб, праця яких не піддається обліку в часі, - консультанти, агенти, інструктори тощо). Тривалість праці цих працівників обмежена колом функціональних обов'язків.


Слайд #9
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #9

Надурочна робота
Надурочні роботи, тобто роботи понад встановлену тривалість робочого часу, як правило, не допускаються.Але у виняткових випадках власник може застосовувати надурочні роботи:
-    при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;
-    при проведенні громадсько-необхідних робіт з водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв'язку;
-    при необхідності закінчити роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов не могла бути закінчена у нормальний робочий час тощо.


Слайд #10
Презентація на тему «Поняття та види робочого часу» - Слайд #10

До надурочних робіт забороняється залучати:
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
осіб, молодших 18 років;
працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, у дні занять.
Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.