Презентація на тему «Поняття та характеристика права»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Поняття та характеристика права» - Слайд #1

Поняття та характеристика права


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття та характеристика права» - Слайд #2

Види соціальних норм
Залежно від сфер суспільний відносин
Залежно від способів установлення і забезпечення


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття та характеристика права» - Слайд #3

ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття та характеристика права» - Слайд #4

Естетичні норми встановлюють правила поведінки людей згідно з уявленнями про красу, які склалися в суспільстві
Культурні норми визначають правила поведінки людей, зумовлені рівнем і традиціями матеріаль-ної та духовної культури суспільства
Релігійні норми – це норми, що регулюють поведінку і специфічні культові дії, які засновані на вірі в існування Бога
Корпоративні норми – це правила поведінки, які встановлюються і забезпечуються об'єднаннями громадян
Звичаї чи традиції – це вид соціальних норм, який склався історично та закріплений у суспільній практиці внаслідок багаторазового повторення
Соціально-технічні норми регулюють ставлення людей до знарядь виробництва, до практичної діяльності


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття та характеристика права» - Слайд #5