Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #1

Поняття Особливої частини кримінального права України


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #2

Значення терміну “Особлива частина кримінального права України”
Термін “Особлива частина кримінального права України” означає:
1) частину галузі права;
2) частину кримінального закону;
3) практичну правозастосовну діяльність;
4) навчальну дисципліну;
5) галузь правової науки.


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #3

Особлива частина кримінального права України як складова галузі права - це
система закріплених в КК норм, в яких сформульовані ознаки окремих злочинів і встановлені види та розміри покарань за їх вчинення, роз'яснені кримінально-правові поняття, що стосуються окремих посягань, передбачені умови звільнення від кримінальної відповідальності за ряд злочинів.


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #4

Ознаки Особливої частини кримінального права
1) це система норм;
2) норми, закріплені в Особливій частині КК;
3) в нормах закріплені положення, специфічні для кожного окремого злочину


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #5

Види норм Особливої частини кримінального права
- за формою викладення законодавчого матеріалу - описові, бланкетні, відсильні, змішані;
- за суспільною небезпекою складів злочинів, які передбачають - норми про основні, кваліфіковані, особливо кваліфіковані та привілейовані склади злочинів.
за змістом - забороняючі; роз'яснюючі (дефінітивні); заохочувальні (стимулюючі);
виняткові (обмежувальні).


Слайд #6
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #6

Співвідношення норм Особливої частину кримінального права та статей Особливої частини КК:
- одна стаття - одна норма
- одна стаття - кілька норм;
- кілька статей - одна норма


Слайд #7
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #7

Ознаки практики Особливої частини кримінального права України:
1) базується на законі;
2) виробляється в ході правозастосовної діяльності;
3) домінуюча позиція,
4) стабільність;
5) писана та неписана форма.


Слайд #8
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #8

Предмет Особливої частини кримінального права України як навчальної дисципліни:
1) Статті Особливої частини КК;
2) практика ;
3) історія ;
4) зарубіжне законодавство;
5) проблеми вдосконалення КК та практики;
6) співвідношення кримінальної та інших видів юридичної відповідальності


Слайд #9
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #9

Значення Особливої частини кримінального права
- вичерпний перелік злочинів та покарань;
- підстави відповідальності за окремі злочини;
- диференціація відповідальності;
- оцінка суспільної небезпеки посягань, здійснена самим законодавцем;
- розмежування злочинних і незлочинних правопорушень;
- іерархія правоохоронюваних інтересів
- конкретизовані положення Загальної частини
- закладені основи системи ряду інших юридичних дисциплін


Слайд #10
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #10

План лекції
1. Поняття та ознаки Особливої частини кримінального права України
2. Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права
3. Система Особливої частини кримінального права України


Слайд #11
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #11

Єдність Загальної і Особливої частини кримінального права України
1) масив норм виражений в одному законі - КК;
2) єдині завдання;
3) вираження однієї і тієї ж кримінальної політики;
4) одні й ті ж принципи;
5) норми застосовуються лише взаємопов'язано;
6) структурні елементи норм виражені і в Загальній, і в Особливій частині;
7) взаємозалежність при змінах.


Слайд #12
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #12

Відмінність між Загальною і Особливою частиною кримінального права України:
1) в змісті норм;
2) в структурі норм;


Слайд #13
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #13

Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права:
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО =
Нз.ч. (Но.ч.+Но.ч.+...), де:


Слайд #14
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #14

План лекції
1. Поняття та ознаки Особливої частини кримінального права України
2. Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права
3. Система Особливої частини кримінального права України


Слайд #15
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #15

Елементи систем Особливої частини
- статті Особливої частини КК;
- норми Особливої частини кримінального права ;
- типові правозастосовні рішення;
- наукові проблеми та закономірності;
- окремі теми.


Слайд #16
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #16

Критерії систематизації елементів Особливої частини кримінального права
1) об'єднання елементів в більші структурні одиниці;
2) послідовність їх розташування;
3) послідовність розміщення окремих елементів в межах структурних одиниць.


Слайд #17
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #17

Систематизація елементів Особливої частини кримінального права
1) об'єднання елементів в більші структурні одиниці - на підставі єдності родового об'єкта;
2) послідовність їх розташування - від більш небезпечних - за характером суспільної небезпеки;
3) послідовність розміщення окремих елементів в межах структурних одиниць - від більш небезпечних - до менш небезпечних посягань.


Слайд #18
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #18

Система Особливої частини КК
340 статей (з 109 по 447);
72% статей поділені на частини, в одній - виділені пункти;
понад 30 статей включає в себе примітки;
20 розділів;
заголовки (назви).


Слайд #19
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #19

Пропонується така система навчальної дисципліни:
Вступ до Особливої частини кримінального права України
Кримінально-правова охорона особи та її прав в Україні
Кримінально-правова охорона суспільства в Україні
Кримінально-правова охорона держави та її інтересів в Україні
Кримінально-правова охорона основ національної та міжнародної безпеки в Україні


Слайд #20
Презентація на тему «Поняття Особливої частини кримінального права України» - Слайд #20

Система Особливої частини кримінального права України - це
сукупність норм, які встановлюють відповідальність за окремі злочини, розташованих в порядку, визначеному законодавцем України в Кримінальному кодексі.