Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #1

Поняття конфлікту.Методи вирішення конфліктів
Учениці 11-Б класу
Бернацької Ярослави


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #2

Поняття «конфлікт»
Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення) – особливий вид взаємодії, в основі якого лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних груп, які супроводжуються негативними психологічними проявами


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #3

За видами конфлікти розділяють на :
Соціальні
Конфлікти бажань
Психологічні
Конфлікти небажань
Міжособові
Групові
Системні


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #4

У конфлікті завжди існує протиріччя
До конфлікту призводить таке зіткнення інтересів, потреб, поглядів,
цілей, мотивів.
В психологічному плані конфлікт для його учасників завжди супроводжується негативним емоціональним станом, негативним відношенням один до одного
У конфліктах беруть участь як окремі особи, так і групи людей.
Конфліктна ситуація – це об'єктивна основа конфлікту, яка фіксує виникнення реального протиріччя в інтересах і потребах сторін. Вона включає:
- учасників конфлікту;
- умови протікання (перед за все соціально-психологічні);
- образи конфліктної ситуації.


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #5

Типи конфліктів


Слайд #6
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #6

Стадії
Виникнення конфліктної ситуації.
Усвідомлення ситуації як конфліктної хоча би однією із сторін.
Стадія конфліктної поведінки або взаємодії.
Стадія вирішення конфлікту.


Слайд #7
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #7

1. «Реальний конфлікт» — це конфлікт, який об'єктивно існує і адекватно сприймається.
2. «Випадковий, або умовний, конфлікт» — залежить від обставин, що можуть змінюватися, але ці обставини не усвідомлюються конфліктуючими сторонами.
3. «Зміщений конфлікт» — реальний конфлікт, за яким приховується інший конфлікт, що є справжнім чинником конфліктної ситуації.
4. «Помилково дописаний конфлікт» — конфлікт, що помилково тлумачиться.
5. «Латенний конфлікт» — конфлікт, який має відбутися, але не виникає тому, що не усвідомлюється.
6. «Хибний конфлікт» — у цьому випадку реальних підстав для конфлікту не існує, об'єктивно його немає, але він виникає у свідомості конфліктуючих сторін через помилкове сприймання та розуміння ситуації.


Слайд #8
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #8

Способи управління конфліктом (способи поведінки в конфлікті)
Ухилення від конфліктної взаємодії.
Згладжування конфлікту. Реалізація принципу кота Леопольда “Давайте жити дружньо!”
Боротьба за перемогу в конфлікті.
Компроміс.


Слайд #9
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #9

Методика вирішення конфлікту
1. “Зняти маски” (ревнивця, егоїста, диктатора, заздрісника, агресора тощо) і “стати самим собою”.
2. Виявити і усвідомити справжню причину конфлікту.
3. Відмовитися від принципу “перемога за будь-яку ціну”. В конфліктах не перемагають, їх улагоджують.
4. Знайти декілька можливих варіантів вирішення конфлікту.
5. Оцінити варіанти і вибрати кращий.
6. Переконати іншу сторону конфлікту у тому, що даний варіант є найоптимальніший (“говорити, щоб нас почули”, уміти “слухати” іншу сторону).
7. Усвідомлювати й оберігати цінність взаємовідносин.


Слайд #10
Презентація на тему «Поняття конфлікту. Методи вирішення конфліктів» - Слайд #10

Висновок
Своєчасне нерозв'язання конфліктів може призвести до соціальної напруги
у суспільстві, викликати появу гострих суперечностей, надзвичайних
ситуацій соціально-політичного характеру, надзвичайних подій, що
загрожуватимуть безпеці суспільства.