Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #1

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ
Підготували:учениці 11-А класуПономаренко Дарина і Телеш Олена


Слайд #2
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #2

Особливістю ХХІ століття є тенденція до формування полікультурного простору в умовах глобалізаційно-інформаційних змін суспільства.


Слайд #3
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #3

рівноправність етнокультурних спільнот, рівні умови для їх існування, вивчення, тощо
усвідомлення кожною особистістю своєї культурної ідентичності
міжкультурні взаємини в різних сферах життя
терпимість і толерантність
Основні засади полікультурності:


Слайд #4
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #4

З метою розвитку полікультурної компетентності суспільства варто впроваджувати полікультурне виховання.


Слайд #5
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #5

Метою полікультурного виховання є створення полікультурної особистості.


Слайд #6
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #6

виховання взаємоповаги та толерантного ставлення між представниками різних груп,
формування розуміння і необхідності співпраці між державами
усвідомлення людини, її життя як найвищої цінності ;
формування в учнівської молоді гуманістичного світогляду, культури миру та відмови від насильства
виховувати розуміння прав, свобод і обов'язків, уміння їх реалізовувати і захищати ;
організація пізнавальної діяльності учнів з метою збагачення їх знань про культуру міжнаціональних відносин
накопичення учнями практичного досвіду у сфері спілкування в багатонаціональному колективі
Основи полікультурного виховання:


Слайд #7
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #7

Основні риси полікультурної особистості:
толерантність
комунікабельність
повага до цінностей інших культур
обізнаність про інші культурні цінності


Слайд #8
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #8

Основним шляхом розвитку полікультурності є збільшення обсягів міжкультурної комунікації


Слайд #9
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #9

розвиток міжнародного ринку
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
обмін художнім
досвідом
глобалізація інформаційного поля
пожвавлення політичних зв'язків між державами
розвиток туризму
Інтернет та соціальні мережі
Міжнародні наукові дослідження


Слайд #10
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #10

Розвиток міжкультурних комунікацій та полікультурності сприяє створенню сучасної загальнолюдської культури


Слайд #11
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #11

Сучасна загальнолюдська культура заснована на загальнолюдських цінностях, русі захисту прав особистості, гуманізмі, творчому розвитку особистості, поширенні наукового знання і
передових технологій, взаємозбагаченні національних культур, екологічному ставленні до життя й навколишнього середовища.


Слайд #12
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #12

рівноправність всіх культур, розвиток їх як цілісності
толерантність до представників різних груп, їх цінностей і поглядів
Полікультурність VS Етноцентризм
сприяння підвищенню етнічної та культурної свідомості
сприяння глобалізації суспільства
можливість розмиття культурних меж та втрати культурної ідентичності
домінування певної культури
розгляд питань з точки зору панівної культури, протиставлення іншим
можливість розвитку упередженості и дискримінації


Слайд #13
Презентація на тему «Полікультурність» (варіант 3) - Слайд #13

Розв'язання проблеми співвідношення національного і загальнолюдського в культурі залежить від конкретної філософської інтерпретації багатьох інших проблем, зокрема від єдності та розмаїття світової історії, сутності суспільного прогресу, природи національного, співвідношення змісту і форми в культурі.


Завантажити презентацію