Презентація на тему «Податки та доходи»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #1

ПОДАТКИ ТА ДОХОДИ УКРАЇНИ


Слайд #2
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #2

Податки - це
Встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством.
Податок – це
Обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується органами державної влади різних рівнів з юридичних осіб й фізичних осіб з метою фінансового забезпечення діяльності держави й (або) муніципальних утворень.


Слайд #3
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #3

Загальнодержавні
Місцеві
ПОДАТКИ


Слайд #4
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #4

Загальнодержавні
Місцеві
ПОДАТКИ


Слайд #5
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #5

Загальнодержавні податки
Це податки, які є обов'язковими до сплати на всій території України:
податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб;
податок на додану вартість;
акцизний податок;
збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
екологічний податок;
рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;
рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;
плата за користування надрами;
плата за землю;
збір за користування радіочастотним ресурсом України;
збір за спеціальне використання води;
збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
фіксований сільськогосподарський податок;
збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
мито;
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.


Слайд #6
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #6

Місцеві податки
До місцевих належать податки, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.


Слайд #7
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #7

Види місцевих податків
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
єдиний податок.


Слайд #8
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #8

Приклади ставок податку на 2014 рік
Ставка податку на прибуток — 18%
Ставка податку на додану вартість — 20%
Відсоткова акцизна ставка — 12%
Ставки акцизу на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду — 32 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Ставки акцизного податку на тютюнові вироби:
- сигарети без фільтра — 77,50 грн за 1 тис. шт.,
- сигарети з фільтром — 173,20 грн за 1 тис. шт.


Слайд #9
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #9

Доходи Державного бюджету України – це частина доходів держави, яка використовується для фінансування виконання органами державної влади загальнодержавних функцій, які визначені Конституцією України.
Надходження до Державного бюджету поділяються:


Слайд #10
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #10

Податкові надходження:
податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості;
податки на власність;
платежі за використання природних ресурсів;
внутрішні податки на товари та послуги;
податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції ;
інші податки.


Слайд #11
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #11

Неподаткові надходження:
доходи від власності та підприємницької діяльності;
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
надходження від штрафів та фінансових санкцій;
інші неподаткові надходження.


Слайд #12
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #12

Доходи від операцій з капіталом:
надходження від продажу основного капіталу;
надходження від продажу державних запасів товарів;
надходження від продажу землі та нематеріальних активів.


Слайд #13
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #13

Офіційні трансферти:
від органів державного управління інших рівнів;
із-за кордону;
з недержавних джерел.


Слайд #14
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #14

Державні цільові фонди:
Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
Пенсійний фонд України;
Фонд соціального страхування України;
Фонд сприяння зайнятості населення України;
Державний інноваційний фонд України;
Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу;
інші фонди.


Слайд #15
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #15

Система доходів Державного бюджету – це взаємозв'язок всієї сукупності доходів та її диференціація на окремі групи.


Слайд #16
Презентація на тему «Податки та доходи» - Слайд #16

УНГУЛ ІРИНА


Завантажити презентацію