Презентація на тему «Податки» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4 на основі 6 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #1

ПОДАТКИ
Підготувала
Учениця 11-в класу
СЗШ №6 м.Києва
Шарудило Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #2

Податки це - обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.
Особливістю податків є їх примусовий, обов'язковий характер, який не потребує зустрічної індивідуальної оплатності з боку держави.


Слайд #3
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #3

Податки це - обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.
Особливістю податків є їх примусовий, обов'язковий характер, який не потребує зустрічної індивідуальної оплатності з боку держави.


Слайд #4
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #4

Платником податку є:
- фізична особа  резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
- податковий агент.
- фізична особа  нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.


Слайд #5
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #5

Об'єкти оподаткування
Предмети розкоші, що придбаваються або ввозяться в Україну
Елітне майно (рухоме та нерухоме),що знаходиться у володінні
великі земельні ділянки (не сільськогосподарського призначення)
елітні будинки
престижні легкові авто та мотоцикли
яхти, літаки та гелікоптери
встановлений законом вичерпний перелік


Слайд #6
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #6

Предмети розкоші, що входитимуть до переліку:
предмети мистецтва, колекціонування і антикваріату
одяг та взуття, вироби з хутра та шкіри
предмети декору (килимові, трикотажні та текстильні)
теслярські та столярні вироби
Вартість понад 2 000 €
вироби з дорогоцінних металів та каміння
годинники та мобільні телефони
зброя (крім спортивної)
Вартість понад 3 000 €


Слайд #7
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #7

Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.
За допомогою податків і зборів забезпечується близько 90% надходжень у центральний державний бюджет і більше 70%-у місцевий. Таким чином, у бюджеті акумулюється 40-60% національного доходу.


Слайд #8
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #8

Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві.
Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність.


Слайд #9
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #9

Кожний податок має обов`язкові елементи.
До них відносяться:
суб`єкт податку або платник - особа, на яку законом покладено обов`язок сплачувати податок;
об`єкт податку - доход або майно, з якого нараховується податок (заробітна плата, прибуток, майно, цінні папери і т.п.);
джерело податку - дохід, за рахунок якого сплачується податок;
ставка податку - розмір податку, який припадає на одиницю оподаткування (грошова одиниця доходу, одиниця земельної площі і т.п.). У практиці оподаткування розрізняють тверді, пропорційні, прогресивні і регресивні ставки податків.


Слайд #10
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #10

Податок на доходи фізичних осіб
17%—коли середньомісячний дохід фізособиперевищує 10 мінімальних зарплат
15%—коли середньомісячний дохід фізособи до 10 мінімальних зарплат
20%
коли середньомісячний дохід фізособиперевищує 15 мінімальних зарплат
Зараз діє


Слайд #11
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #11

Ставка податку становить 5 % бази оподаткування щодо доходу,
нарахованого як:
процент на поточний або депозитний банківський рахунок.
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом.
процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці.
дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону.
дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону
дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону.
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів.
доходи у вигляді дивідендів.
доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.


Слайд #12
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #12

Основні чинники, які позитивно впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб:
зростання номінального ВВП;
зростання витрат на оплату праці;
легалізація виплати заробітної плати;
позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій;
зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності.


Слайд #13
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #13

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Система оподаткування - це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Систему оподаткування має і Україна.
Перелік задекларованих вітчизняних принципів оподаткування з точки зору теорії являє собою розширену копію класичних принципів оподаткування Адама Сміта.


Слайд #14
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #14

Податки класифікуються за різними ознаками:
за формою оподаткування;
за економічним змістом об'єкта оподаткування;
в залежності від рівня державних структур, які їх встановлюють;
за способом їх стягнення (в залежності від територіального рівня);
в залежності від способів встановлення ставок оподаткування;
в залежності від встановленого порядку використання;
за суб'єктом оподаткування.


Слайд #15
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #15

ВИДИ ПОДАТКІВ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
За формою оподаткування податки поділяються на прямі і непрямі.
Критерієм такого поділу стала теоретична можливість перекладання обов'язку сплати податку на іншу особу — на споживача продукції.


Слайд #16
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #16

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів.
Слід підкреслити: оскільки непрямі податки включаються до ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі доходи. Тому непрямі податки ще називають податками на споживання.
Непрямі податки в Україні : податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито.


Слайд #17
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #17

Прямі податки встановлюються відносно платників. Їх розмір залежить від розміру об'єкта оподаткування. Кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід, володіє майном.
Прямі податки - всі прибуткові та майнові податки (наприклад податок з доходів фізичних осіб, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плата (податок) за землю, податок на промисел, податок на прибуток підприємств).


Слайд #18
Презентація на тему «Податки» (варіант 2) - Слайд #18

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ НАПРЯМИ
Податкова політика – це система заходів, які провадяться Урядом країни, по вирішенню певних короткострокових та довгострокових завдань, які стоять перед суспільством, за допомогою системи оподаткування країни.
Довгострокові завдання –
економічний ріст,
зменшення безробіття,
ріст рівня благополуччя.
Короткострокові завдання - наповнення державного бюджету, досягнення його збалансованості, стимулювання інвестиційної діяльності тощо.