Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #1

Презентація з всесвітньої історії
на тему:
Післявоєнна Німеччина
та німецьке економічне диво 50-60х рр.
2013
Вчитель: Гуріна Л.В
Учень:Мельник Дмитро 11-А


Слайд #2
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #2

План:
1. Розпад Німеччини.
2. Економічне диво 50-60х рр
3. Берлінська стіна


Слайд #3
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #3

1. Територія Німеччини була розділена на 4 зони. Її управління здійснювала РМЗС (Рада Міністрів Закордонних справ). У 1947 р. був підписаний мирний договір з Німеччиною, 1955 з Австрією. За рішенням Контрольної Ради, Німеччина більше не повинна була бути загрозою миру. У Німеччині необхідно було провести:


Слайд #4
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #4

Суперечностей з приводу майбутнього Німеччини ставало все більше. СРСР не влаштовував план США з приводу Німеччині, а США радянський. Протистояння призвело в 1949 р. до утворення Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) на Заході і Німецької Демократичної Республіки (НДР) на Сході.


Слайд #5
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #5

ФРН
НДР
Бонн – столиця ФРН
Берлін – столиця НДР


Слайд #6
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #6

Вирішальне значення в розвалі Німеччини зіграло введення в Західній зоні західної марки, також приєднання Західної зони до плану Маршалла. Відповіддю СРСР було введення в Східній зоні своєї валюти. У серпні 1949 р. відбулися вибори в бундестаг (парламент ), 7 вересня 1949 р. в Західній зоні проголошена ФРН, канцлером став лідер Конрад Аденауер. У 1955 р. ФРН вступила в НАТО.
Західна марка
Марка НДР
Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер, 1949-1963 рр.


Слайд #7
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #7

Економісти ФРН пустили економіку країни у вільне плавання. Це дало результати. 50-і, 60-і рр. називають роками «німецького економічного дива». Більше 55% західних німців відносили себе до середнього класу. Це псували лише світові економічні кризи.
Західний Берлін, через 10 років після війни.


Слайд #8
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #8

Причини економічного піднесення Німеччини
виробництво відроджувалося
на новій технічній основі;
розвивалися новітні галузі,
такі як електроніка,
нафтохімія тощо;
раціонально використовувалися допомога за «планом Маршалла» (2,7 млрд дол., з них 0,5 млрд як подарунок), кошти з державного бюджету,
що виділялися для інвестування економіки, самофінансування підприємств;
місткий внутрішній ринок і
дешевизна робочої сили, що зумовили
приплив іноземних капіталів;
відсутність військових витрат, 10 млн переселенців із Центральної та Східної Європи як резерв дешевої робочої сили, подолання господарських диспропорцій розподілу;


Слайд #9
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #9

Етапи економічного прогресу
1948 – 1949  
1950 –1951
1952
1953 – 1955
1955 – 1960
підвищення ставок реальної зарплати з урахуванням росту продуктивності праці , значне зростання виробництва;
час найбільшої напруги в історії поствоєнного німецького ринкового розвитку , піднімається середньорічний рівень зайнятості;
припинення зростання цін і перевірка створюваної економічної системи на міцність і придатність
початок ери « добробуту для всіх»
Період гальмування економічного підйому і перехід до спокійного прогресу.


Слайд #10
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #10

До результату цього десятиліття національний дохід подвоївся, виробництво чавуну зросло на 30,7%, сталі - на 33, алюмінію - на 67,4, сірчаної кислоти - на 39,9, електроенергії - на 209%. Найбільш високими темпами розвивалося виробництво пластмас: воно зросло в 4,4 рази, легкових автомобілів - на 87%, радіоприймачів - на 65, телевізорів - на 34%, а видобуток природного газу з 0,04 млрд. м3 в 1960 р. зросла до 12,6 млрд., тобто в 31,5 тис. разів
Промисловість
Зміни в структурі промисловості ФРН виразилися в зменшенні більш ніж удвічі частки добувної промисловості, в першу чергу за рахунок кам'яновугільної, що пов'язано з падінням ролі вугілля як джерела палива.
Зменшилася частка галузей "легкої промисловості, таких як текстильна і взуттєва.


Слайд #11
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #11

Зростання промислового виробництва у Німеччині після другої світової війни


Слайд #12
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #12

Після аграрної реформи 1947 - 1949 рр. . , Що скоротила число юнкерських господарств , основна частина земельних угідь стала належати середнім і дрібним господарствам . У післявоєнний період частка зайнятих у сільському та лісовому господарстві систематично знижувалася : у 1950 р. тут було зайнято 21,6 % економічно активного населення , в 1954 р. - 19,6 , в 1960 р. - 13,8 , а в 1970 г . - тільки 8,2 %.
Однак абсолютний розмір продукції сільського господарства за ці роки збільшувався. Висока інтенсивність даної галузі економіки забезпечувалася широкою механізацією і електрифікацією селянських господарств , застосуванням добрив і отрутохімікатів . До початку 70 -х рр. . за кількістю тракторів і комбайнів на одиницю площі ФРН перевершувала будь-яку з країн Західної Європи.
Одночасно зростала продуктивність праці та врожайність у сільському господарстві. У цей період структура сільськогосподарського виробництва стала характеризуватися переважанням тваринництва , в основному м'ясо-молочного напрямку , продукція якого перевищила 70 % вартості сільськогосподарської продукції.
В ході технічного перевороту , пов'язаного з інтенсифікацією виробництва , посилився процес укрупнення господарств. Дрібноселянське землеволодіння початок поступатися більш великому , більш стійкого в конкурентній боротьбі.
Сільске господарство


Слайд #13
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #13

Розвиток науково- технічного прогресу в ФРН проходило в кілька своєрідних умовах. Його особливість полягала в тому , що головною базою для впровадження нової техніки в промисловість країни в перший період були не власні наукові дослідження і розробки , а іноземні патенти та ліцензії. Їх було вигідніше імпортувати , ніж витрачати великі суми на повторення вже створених передових технологій. Засоби , які неминуче були б витрачені на власні наукові дослідження , прямували у вигляді капіталовкладень на розширення і оновлення основних фондів народного господарства , що також прискорило загальне економічне зростання .
Науково-технічний прогрес перетворився на вирішальний фактор економічного зростання країни. Він зумовив значну перебудову матеріальної бази всього народного господарства
Науково-технічний прогрес


Слайд #14
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #14

Серед факторів , що сприяли розвитку економіки , окрім зазначених, слід назвати і такі , як оновлення основного капіталу , здійснення значної інтенсифікації праці робітників , високий рівень капіталовкладень
Важливо й те , що країна протягом перших повоєнних років не несла скільки-небудь значного тягаря власних військових витрат , що дозволило уряду витрачати на капіталовкладення більшу частину національного доходу , ніж США , Англія та інші розвинені країни. Це пов'язано з тим , що до 1955 ФРН не мала права на власні збройні сили і виробництво військової продукції.


Слайд #15
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #15

Кузови Beetle ("Жуків") на німецькому заводі Volkswagen, 1960 р.
В 50-х роках німецький ринок автомобілів значно перемагає британський, що
лідирував до цих пір. Під керівництвом Івана Херста створюются так звані Beetle
(народні автомобілі)


Слайд #16
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #16

. 17 червня 1953 відбулися хвилювання в містах пригнічених радянськими військами: Берліні, Лейпцигу, Галле та інших. Німці продовжували бігти в Західний Берлін. У 1961 р. відбувається «Берлінська криза», результатом стало зведення Берлінської стіни.
Берлінська стіна


Слайд #17
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #17

Будівництво стіни
Втеча німців з НДР до ФРН


Слайд #18
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #18

Наслідки
Економічний підйом Німеччини у 50-60х роках спричинив у подальшому економічну
кризу, пов'язану з надвиробництвом, що явило собою недостатню кількість робочих
місць і розмежування території Німеччини.


Слайд #19
Презентація на тему «Післявоєнна Німеччина та німецьке економічне диво 50-60х рр» - Слайд #19

Висновок:
Таким чином, після воєнної відбудови Німеччина дуже швидко займає одне
з провідних місць у світі за дуже короткий час, що дійсно прирівнюєтся
справжньому «економічному диву».


Завантажити презентацію