Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2)


Рейтинг презентації 3.25 на основі 8 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #1

Підприємництво
Підготувала
учениця 11-А класу
Шпак Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #2

Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.


Слайд #3
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #3

Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.


Слайд #4
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #4

Принципи підприємництва


Слайд #5
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #5

Принципи підприємництва


Слайд #6
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #6

Розвиток підприємства


Слайд #7
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #7

Розвиток підприємства


Слайд #8
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #8

Види підприємств


Слайд #9
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #9

Залежно від форми власності:
- державні;
- комунальні;
- колективні;
- приватні.


Слайд #10
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #10

Залежно від обсягів діяльності:
- великі;
- середні;
- малі.


Слайд #11
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #11

Залежно від основної мети діяльності:
- комерційні;
- некомерційні.


Слайд #12
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #12

Види підприємств в Україні


Слайд #13
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #13

Приватне
Колективне
Господарське
Державне
Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян


Слайд #14
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #14

Об'єднання підприємств


Слайд #15
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #15

Здійснюється на добровільній основі.
Підприємства зберігають свої права.
Здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України.


Слайд #16
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #16

Вартість підприємства


Слайд #17
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #17

Вартість підприємства


Слайд #18
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #18

Функції підприємництва


Слайд #19
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #19

Ресурсна функція
полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових,виробничих,матеріальних,сировинних,людських,інформаційних,інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги.


Слайд #20
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #20

Управлінська функція
полягає у прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності,здійснення організації,планування,мотивації та контролю виробництва.


Слайд #21
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #21

Творча:
Новаторство, генерація ідей, активне використання ініціативи, вміння ризикувати.


Слайд #22
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #22

Інноваційна функція
передбачає здійснення нововведень,освоєння нової продукції,нових технологій та нових форм організації виробництва і праці,пошук нових ринків збуту,нових засобів задоволення потреб споживача,перехід від традиційних до нових форм господарювання,які не мають аналогів у господарській діяльності.


Слайд #23
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #23

Ризикова функція
полягає в необхідності прийняття рішень,які спрямовані на досягнення успіху,але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації.


Слайд #24
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #24

Необхідність співпраці підприємця з фінансово-кредитними установами


Слайд #25
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #25

Необхідність співпраці підприємця з фінансово-кредитними установами


Слайд #26
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #26

У сучасних ринкових умовах банки — це фінансові організації (установи), що зберігають, надають, розподіляють, обмінюють, контролюють кошти й обіг грошей і цінних паперів.
Залежно від основних функцій розрізняють банки центральні (емісійні), комерційні (депозитні), іпотечні, зовнішньоторговельні, міжнародні та ін


Слайд #27
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #27

Страхові компанії — це фінансові посередники, які здійснюють виплати своїм клієнтам при настанні певних подій, обумовлених у договорі страхування (страховому полісі).
Пенсійні фонди — у західних країнах створюються приватними та державними корпораціями, фірмами і підприємствами з метою виплат пенсій і допомоги робітникам та службовцям. Кошти цих фондів утворюються за рахунок внесків робітників, службовців, підприємств, а також прибутків від інвестицій пенсійних фондів.
Ломбарди — це кредитні установи, які надають грошові позики під заставу рухомого майна.


Слайд #28
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #28

Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії — різновид фінансово-кредитних інститутів, поширених у західних країнах. Їх капітал утворюється на акціонерній основі шляхом акумуляції коштів приватних інвесторів за допомогою емісії власних цінних паперів (зобов'язань).
Інвестиційні банки - це інвестиційні інститути, що займаються розміщенням нових випусків цінних паперів; правильніше вважати інвестиційний банк не інвестором, а фінансовим посередником.
Державні субсидії — це виділення коштів з бюджету суб'єктам підприємницької діяльності на вирішення певних завдань у рамках різного роду державних програм.
Лізинг — підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів.


Слайд #29
Презентація на тему «Підприємництво» (варіант 2) - Слайд #29

Відносини між підприємством і фінансово-кредитними установами є взаємовигідними,вони надають можливість останнім працювати за принципом самоокупності,а підприємствам значно мінімізувати підприємницькі ризики.