Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #1

Підприємницька діяльність
Борейко Альона


Слайд #2
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #2

Види підприємництва
Комерційне
Фінансове
Посередницьке
Виробниче


Слайд #3
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #3

Підприємства
За організаційною формою
одноосібне володіння
партнерство
корпорація
За метою діяльності
прибуткові
неприбуткові
За формою власності
приватні
колективні
державні
За масштабом (розміром)
великі
середні
малі


Слайд #4
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #4

Форма власності Організаційні форми підприємств
Одноосібне володіння
Партнерство
Корпорація
Приватна
Колективна
Виробничі кооперативи
Збутові та споживчі кооперативи
Кредитні кооперативи (Спілки)
Державна
Комунальні підприємства
Загальнодержавні підприємства


Слайд #5
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #5

Переваги та недоліки організаційних форм бізнесу
Переваги
Недоліки
Одноосібне володіння
самостійність власника та свобода дій у прийнятті рішень
простота організації та швидкість утілення управлінських рішень
привласнення всього прибутку однією особою
висока мобільність та здатність пристосовуватись до потреб клієнта
повна відповідальність усім майном у разі банкрутства
обмеженість капіталу
значна кількість функцій, виконуваних однією особою може
спричиняти хибні рішення


Слайд #6
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #6

Переваги
Недоліки
Партнерство
розширення джерел фінансування за кошти кількох партнерів
імовірність виникнення суперечностей між партнерами
якісніше управління завдяки розподілу функцій між партнерами
відповідальність одного партнера за хибні рішення інших
використання податкових пільг, оскільки прибуток кожного партнера оподатковується як індивідуальний
необхідність реорганізації підприємства в разі виходу з партнерства одного із засновників


Слайд #7
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #7

Переваги
Недоліки
Корпорація
значне розширення капіталу за кошти від продажу акцій
ймовірність зловживань з боку менеджерів, оскільки власники акцій не беруть участь у поточному управлінні
можливість наймання професійних менеджерів і вища якість управлінських рішень
подвійне оподаткування доходів:
як прибутку корпорації, як дивідендів власників акцій
обмежена відповідальність власників акцій
немає загрози реорганізації через зміну власників під час продажу ними акцій


Слайд #8
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #8

Допускаються
Громадяни України та інших держав,не обмежені законом у правоздатності або дієздатності
Юридичні особи всіх форм власності, визначених законом України “ Про власність”
До підприємницької діяльності
Військовослужбовці
Засуджені та особи з незнятою судимістю
Посадові особи органів прокуратури і внутрішніх справ, держбезпеки, державного арбітражу і нотаріату
Співробітники органів державної влади і управління, що здійснюють контроль за діяльністю підприємств
НЕ допускаються
Підприємництво- самостійна, ініціативна, господарська діяльність громадян, спрямова
на на отримання прибутку.
Підприємство- самостійний суб`єкт господарювання, який здійснює виробничу і комер
ційну діяльність з метою отримання прибутку.


Слайд #9
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #9

Витрати підприємства
Постійні FC
Відсотки за кредитами
Оренда устаткування
Рентні та страхові платежі
Зарплата керівникам
Змінні VC
На сировину,
матеріали, паливо
Оплата праці найманих працівників
Витрати підприємства
Загальні витрати ТС
Середні
ATC
АFC
AVC


Слайд #10
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #10

Загальний дохід
ТR=PQ
Р- ціна товару
Q- кількість продукції
Дохід та прибуток підприємства
Загальний прибуток
ТР= ТR-TC
TR- загальний дохід
ТС- загальні витрати
MR- граничний дохід, пов'язаний із продажем додаткової одиниці продукції
МС- граничні витрати, пов`язані зі створенням додаткової одиниці продукції
MR=MC- правило максимізації прибутку підприємства


Слайд #11
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #11

Види прибутку
Бухгалтерський-
різниця між виручкою і явними витратами
Економічний- різниця між виручкою й усіма витратами (явними і неявними)
Чистий- прибуток, що залишається у підприємця після всіх відрахувань


Слайд #12
Презентація на тему «Підприємницька діяльність» (варіант 1) - Слайд #12


Завантажити презентацію