Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу»


Рейтинг презентації 5 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #1

Особливості правової системи європейського союзу
Підготувала:
ст. гр. мо-11-1
Мідюсєва к.в.


Слайд #2
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #2

Згідно ст. 1 проекту договору про Конституцію для Європи Європейський Союз буде «координувати політику держав, спрямовану на досягнення спільних цілей та здійснювати повноваження, передані йому державами»


Слайд #3
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #3

правова система Євросоюзу складається з таких частин:
функціональна
інституційна
нормативна


Слайд #4
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #4

Інституції Європейського Союзу
Європейська Рада
Рада Європейського Союзу
Європейська Комісія
Європейський Парламент
Суд Європейського Союзу


Слайд #5
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #5

Три головні законодавчі інституції ЄС
Європейський парламент-представляє громадян ЄС, ними обирається
Рада ЄС-представляє країни-члени ЄС
Європейська комісія – представляє інтереси ЄС в цілому


Слайд #6
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #6

Європейська Рада – керівний політичний орган
До складу ради входять: глави держав або урядів, міністрів закордонних справ, а також голову Європейської Комісії разом з одним зі своїх заступників
Функції: формально не належить до інституцій Союзу, однак лишається «останньою інстанцією» ухвалення багатьох рішень і уособлює міждержавний складник ЄС
Головні завдання:
Визначає середньо та довгострокову стратегію розвитку та функціонування ЄС
Координує напрямки діяльності ЄС
Представляє ЄС на міжнародній арені


Слайд #7
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #7

Рада ЄС (Європейська Рада міністрів)
До складу ради входять: по одному міністрові від кожної країни Союзу
Функції: головний орган ухвалювання рішень ЄС
Головні завдання:
Приймає європейські закони
Координує загальну економічну політику держав-членів ЄС
Схвалює бюджет ЄС (разом з Європарламентом)
Розробляє спільну зовнішню та політику безпеки ЄС


Слайд #8
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #8

Європейський парламент
До складу ради входять: члени обираються населенням, кожні 5 років
Функції: законодавчий орган ЄС
Головні завдання:
Разом з Радою здійснює законодавчі процеси
Здійснює демократичний нагляд за діяльністю інституцій ЄС
Здійснює контроль за втіленням бюджету ЄС
Участь у виборах Комісії і в процесі вироблення й ухвалення рішень (надання згоди на асоціацію чи приєднання нових держав)


Слайд #9
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #9

Європейська Комісія (Комісія ЄС)
До складу комісії входять: 28 комісарів, по одному від кожної країни Союзу
Функції: виконавчий орган ЄС
Головні завдання:
Готує законодавчі ініціативи, які після прийняття стають постановами та директивами
Забезпечує виконання положень договорів про ЄС
Гарантує виконання затверджених законопроектів


Слайд #10
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #10

Суд Європейського Союзу
Кількість суддів: 28 - по одному від кожної країни Союзу
Головні завдання:
Розглядає суперечки між державами–членами, між Союзом і країнами ЄС, між інститутами, фізичними особами або спільними органами і Союзом
Готує експертні висновки і відповідає за попередні рішення
Висловлює свою думку щодо міжнародних угод


Слайд #11
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #11

Інші Інституції Європейського Союзу
Соціально-економічний комітет
Комітет регіонів
Європейський центральний банк
Європейський інвестиційний банк
Європейський Омбудсмен
Рахункова палата (Палата аудиторів)
Європол
Євроюст


Слайд #12
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #12

Соціально-економічний комітет: представляє організоване громадянське суспільство (інтереси роботодавців, споживачів та інших груп)
Комітет регіонів: представляє регіональні та місцеві адміністрації
Європейський центральний банк: управляє євро та монетарною політикою ЄС
Європейський інвестиційний Банк: фінансування проектів ЄС
Європейський Омбудсман: виявляє порушення в адмініструванні


Слайд #13
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #13

Рахункова палата (Палата аудиторів):забезпечує зовнішній контроль спільних європейських фінансів і консультативний розгляд бюджетних проектів ЄС
Європол: координація роботи національних служб у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю і поліпшення інформаційного обміну між національними поліцейськими службами
Євроюст:підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів держав–членів ЄС в області розслідування і судового переслідування особливо небезпечних міжнародних злочинів


Слайд #14
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #14

функціональна частина правової системи ЄС
визначається режим функціонування правової системи як частини соціальної системи


Слайд #15
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #15

нормативна (регулятивна)частина правової системи ЄС
правові норми і принципи, об'єктивовані в нормативно-правових актах, правових прецедентах, нормативно-правових договорах, правових звичаях


Слайд #16
Презентація на тему «Особливості правової системи європейського союзу» - Слайд #16

Отже, право Європейського Союзу — це складний набір правових засобів та інструментів, які регулюють та спрямовують процеси європейської інтеграції у найважливіших сферах співробітництва.