Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #1

Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві


Слайд #2
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #2

Немає у підмісячному світі нічого остаточного,цілком завершеного: ані морального вироку, який не може бути переглянутий, ані морального заохочення,яке ніколи й нікому не здаватиметься незаслуженим. Усіляка брехня приховує в собі частину істини, і будь-яка істина таїть у собі краплину отрути, отож слава і ганьба нерідко є 
взаємоперехідними, навіть «взаємозамінними». Однак не тому, що все у житті безнадійно відносне, а відтак і життя є безпросвітним. Просто… немає ні в кого монополії на добро, на справедливість, на влаштування чужого щастя.Д. Затонський 


Слайд #3
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #3

Постмодерні́зм — світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття 20 століття приходить на зміну модернізму. Цей напрям — продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних.


Слайд #4
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #4

Постмодернізм виходить із цілісності суб'єкт-об'єктних відносин. А ключовим моментом його раціональності є визнання того, що світ (об'єкт) не є призначенням, «служницею» людини (суб'єкта). Тому слід відкинути уявлення про людину як хазяїна Всесвіту, зрозуміти, що вона істота не штучна, яка височить над природою, а частина її, міцно вкорінена у світові процеси й залежна від них


Слайд #5
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #5

Людина своєю діяльністю порушує самоорганізацію природи, тому між ними виникає конфлікт. У зв'язку з цим істотним моментом постмодернізму є усвідомлення глобального взаємозв'язку живої й неживої природи, сприйняття світу як єдиного цілого. Ключ до цього — дія закону ентропії, яка в одну мить може перетворити світ на руїни. 


Слайд #6
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #6

Людина періоду постмодернізму знає також, що якісь наші дії у минулому (наприклад застосування гексахлорану) здатні про себе нагадати найнесподіванішим чином. Тому, щоб ситуацію зробити стійкою, необхідна значна мобільність суб'єкта, вміння пристосовуватися до змін умов


Слайд #7
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #7

Постмодерністи, завдяки гіркому історичному досвідові, переконалися у марноті спроб поліпшити світ, втратили ідеологічні ілюзії, вважаючи, що людина позбавлена змоги не лише змінити світ, а й осягнути, систематизувати його, що подія завжди випереджає теорію..


Слайд #8
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #8

Герой літератури постмодернізму — людина, яка почувається «дуже незатишно у холодному всесвіті»,є розгублена, усамітнена, яка втратила духовні орієнтири, зневірилась в ідеалах минулого.


Слайд #9
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #9

 Постмодернізм багато чим зобов'язаний своїм виникненням розвитку новітніх засобів масових комунікацій — телебаченню, відеотехніці, інформатиці та комп'ютерній техніці.


Слайд #10
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #10

Виникнувши насамперед як культура візуальна, постмодернізм в архітектурі, живопису, кінематографі, рекламі зосередився не на відображенні, а на моделюванні дійсності шляхом експериментування зі штучною реальністю — відеокліпами, комп'ютерними іграми, диснеївськими атракціонами.


Слайд #11
Презентація на тему «Основні риси постмодернізму у літературі і мистецтві» - Слайд #11

Отже можна сказати,що головними рисами літератури і мистецтва постмодернізму є:
Орієнтація постмодерної культури і на "масу", і на "еліту" суспільства.
Суттєвий вплив мистецтва на поза-художні сфери людської діяльності (політику, релігію, інформатику тощо).
Стильовий плюралізм.
Широке цитування у своїх творах мистецтва попередніх епох.
Іронізування над художньою традицією минулих культур.
Використання прийому гри під час створення творів мистецтва.


Завантажити презентацію