Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення»


Рейтинг презентації 3 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #1

Основні поняття еколігії
та її забруднення


Слайд #2
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #2

Еколо́гія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.


Слайд #3
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #3

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем
(популяцій, угруповань, екосистем, 
біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.


Слайд #4
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #4

Предметом екології є дослідження науки про довкілля, зв'язки між живими організмами, живою і неживою природою, а також вплив природи та антропогенних чинників на функціонування біосфери


Слайд #5
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #5

Об'єктом екології є
екосистеми всіх рівнів
та їхні елементи


Слайд #6
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #6

Розділи сучасної екології
Аутекологія (екологія організмів) вивчає взаємозв'язки представників виду з оточуючим їх середовищем.
Демекологія (екологія популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини.
Синекологія (екологія угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.
Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з'ясовує закономірності еволюції біосфери.


Слайд #7
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #7

Методи дослідження екології
історичний
Спеціальні
аерокосмічні
статистичний
Загальнонаукові
описовий
порівняльний
спостережень
моделювання
картографічний
прогнозування
оптимізація


Слайд #8
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #8

Екологія України перебуває у критичному стані


Слайд #9
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #9

Основні сполуки довкілля, які
забруднюються - це
Вода
Атмосфера
Ліс
Сміття(відходи)


Слайд #10
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #10

Вода - це життя!
У природі вода відіграє надзвичайно важливу роль, величезне значення вона має і в житті людини!


Слайд #11
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #11

Основні чинники забруднення води
Стічні води
Господарсько-побутові стоки
Радіоактивні речовини
Теплове забруднення
Відсутність витриманих водоупорів


Слайд #12
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #12

Повітря
Його неможливо побачити або відчути, але без нього людина не зможе прожити і 5 хвилин


Слайд #13
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #13

Джерела забруднення атмосфери
Вивітрювання
Штучне
(антропогенне)
Забруднення
атмосфери
Промислові
підприємства
Розкладання
живих організмів
Природне
Вулканізм
Лісові пожежі
Пилові бурі
Теплоенергетика
Транспорт
Опалювання
житла
Сільське
господарство


Слайд #14
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #14

Ліс - наше багатство!
Відомий письменник М.Пришвін писав: “У лісі я знайшов для себе джерело безкінечних відкриттів…” Справді, в лісі ми зустрічаємося із своєрідною сукупністю рослин, різноманітним тваринним світом


Слайд #15
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #15

Ліс – одвічна симфонія природи, її храм!
Ліс – найважливіша складова біосфери, її легені і енергетична основа!Гектар лісу виділяє 3-4 тонни кисню і поглинає 4-5 тонн вуглекислого газу, здатний відфільтрувати 50-70 тонн пилу.


Слайд #16
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #16

Вирубування лісу!
Ліс гостинно зустрічає всіх, хто шукає в ньому відпочинку, проте, йому самому потрібна безкорислива допомога від неконтрольованого вирубування!


Слайд #17
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #17

Сміття
Незважаючи на тенденцію деякого зменшення обсягів утворення відходів виробництва, в країні триває процес накопичення відходів різних видів.


Слайд #18
Презентація на тему «Основні поняття еколігії та її забруднення» - Слайд #18

Фактори забруднення
міської території
Неефективні технології переробки,
Недоліки в розробці нових,
Відсутність чіткої системи утилізації та використання