Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1) - Слайд #1

Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.


Слайд #2
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1) - Слайд #2

Забруднення — це викид та нагромадження шкідливих речовин в оточуюче середовище в обсязі, який не може більше поглинатися навколишнім середовищем.
У більш широкому розумінні забруднення – це будь-який викид токсичних, корозійних, іонізуючих, термічних і інших шкідливих речовин, незалежно від того, чи є вони відходами чи коштовним проміжним, кінцевим або ж побічним продуктом, забруднює навколишнє середовище.


Слайд #3
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1) - Слайд #3

Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.
Викиди промислових Пестициди Мінеральні Викиди
підприємств добрива транспорту
Транспортні та виробничі Іонізуюче Вібрації
шуми випромінювання
Світлові та теплові
впливи


Слайд #4
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1) - Слайд #4

Види забруднень


Слайд #5
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1) - Слайд #5

Компоненти природи
Неживий компонент Живий компонент


Слайд #6
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1) - Слайд #6

Вплив забруднень на компоненти природи
Інградієнтне забруднення – викид у довкілля мінеральних та органічних речовин, ворожих природним біогеоценозам


Слайд #7
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1) - Слайд #7

Параметричне забруднення пов'язане зі зміною якісних параметрів навколишнього середовища
Радіаційне Теплове
Світлове
Електромагнітне


Слайд #8
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1) - Слайд #8

Біоценотичне забруднення полягає у впливі на склад та структуру популяцій живих організмів
Порушення балансу популяцій
Акліматизація видів
Браконьєрство
Білий амур


Слайд #9
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища» (варіант 1) - Слайд #9

Стаціально-деструкційне забруднення являє собою зміну ландшафтів та екологічних систем в процесі природокористування
Вирубка лісів
Ерозія грунтів
Кар`єрна розробка
копалин
Лісові й степові
пожежі
тощо…