Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання»


Рейтинг презентації 3 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #1

Органи державної податкової служби України та їх завдання
Податкова служба - це сукупність державних органів, які організують і контролюють надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів.


Слайд #2
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #2

Надійність та ефективність податкової системи залежить від двох чинників: раціональності побудови податкової системи і рівня організації податкової служби держави.


Слайд #3
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #3

Формування податкової служби України розпочалось у 1991 році, що було пов'язане з переходом від системи платежів у бюджет до системи оподаткування. За умов податкового методу формування доходів бюджету вкрай необхідна самостійна, чітко організована і міцна державна служба, яка здійснює контроль у сфері оподаткування. Раніше окремих податкових органів не існувало. У складі Міністерства фінансів та його підрозділів в областях, районах, містах виділялись відповідно управління, відділи та інспекції державних доходів. Вони несли відповідальність за дотриманням чинного порядку збирання бюджетних доходів і за виконання плану надходжень платежів до бюджету.


Слайд #4
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #4

У 1991 році при Міністерстві фінансів була створена Державна податкова інспекція України, а в 1996 році на базі Державної податкової інспекції України та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України з боротьби з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування була створена Державна податкова адміністрація України, якій надали статус центрального органу виконавчої влади.


Слайд #5
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #5

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (рис.3). У складі органів державної податкової служби функціонують відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (далі - податкова міліція) і підрозділи з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів.


Слайд #6
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #6

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.


Слайд #7
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #7

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії, які є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.


Слайд #8
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #8

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.


Слайд #9
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #9

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.


Слайд #10
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #10

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Державної податкової адміністрації України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.


Слайд #11
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #11

Таким чином, податкова служба України має три рівні:-Державну податкову адміністрацію України - вища ланка;-державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - середня ланка;-державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об`єднані державні податкові інспекції - базова ланка.


Слайд #12
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #12

Головними завданнями державної податкової служби України є:- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);


Слайд #13
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #13

- внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;- прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;


Слайд #14
Презентація на тему «Органи державної податкової служби України та їх завдання» - Слайд #14

- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.