Презентація на тему «Оренда»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #1

Орендою називається засноване на договорі строкове платне володіння і користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
З цього випливає , що оренда:
Це відносини, які мають виключно договірнийtхарактер
Є платною;
Передбачає володіння, користування (без права розпоряджатись);
Передбачає строкове володіння;


Слайд #2
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #2

Закон регулює не тільки державну, а і дві інші форми власності відносно оренди.
Цілісні майнові комплекси
Державні та комунальні підприємства або їх структурні підрозділи, як цілісні майнові комплекси, тобто господарські об'єкти із завершеним циклом виробництва продукції, відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт , та автономними інженерними комунікаціями і системою енергопостачання.
Нерухоме майно
(будівлі, споруди) та інше окреме приміщення...
Індивідуально визначене майно
(машини, устаткування, швидко- зношувані предмети, незавершене будівництво, виробничі запаси...)


Слайд #3
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #3

Майнові комплекси, філії, частини, які виготовляють наркотичні сировини, зброю, боєприпаси, вибухові речовини. Приклад: ломбардні операції.
Не допускаються: центри загальнодержавного зв'язку; магістральних ліній електропередач; магістральних трубопроводів; магістральних залізниць; автомобільних шляхів державного значення; гідро-атомних електростанцій; радіотелевізійних ретрансляторів; метрополітенів; протирадіаційних споруд;
приміщення Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Президента (без їх згоди).
Не можуть бути об'єктами оренди:


Слайд #4
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #4

Суб'єкти оренди:
1)tОрендодавці:
фонд державного майна, регіональні відділення, представництва, щодо майна державної власності;
уповноважені органи, щодо майна комунальної власності або Республіки Крим; державні підприємства, окремого майна, по дозволу уповноважених органів і цілісних майнових комплексів.
2)tОрендарі:
господарські товариства, створені членами трудового колективу; інші юридичні особи; громадяни України;
фізичні, юридичні особи іноземних держав; міжнародні організації; особи без громадянства.


Слайд #5
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #5

Порядок укладання договору оренди
Фізичні і юридичні особи, які бажають
Укласти договір
оренди (для цілісних майнових
комплексів), направляють:
Для оренди нерухомого майна та іншого
окремого індивідуального визначеного
майна:
1) заяву, проект договору оренди і інші документи;
2) В 5- ти денний строк після реєстрації заяви приймається
рішення уповноваженим органом;
3) До Антимонопольного комітету
(направляються копії), якщо підпадає під юрисдикцію антимонопольного законодавства;
4) Приймаються рішення і відповіді надсилаються заявникові та орган
уповноважений управляти майном
і орган Антимонопольного комітету.
1)3аява;
2) В 15- ти денний строк після реєстрації
заяви дає згоду або відмовляє в
укладанні договору і повідомляється
заявнику.


Слайд #6
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #6

Підстави відмови в оренді:
Прийняття рішення про приватизацію підприємства;
Включення його у перелік підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій.
Відсутність згоди антимонопольного комітету; органу уповноваженого.
Інші підстави.


Слайд #7
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #7

Умови договору оренди.
Умови договору (мають юридичне значення). Відповідно до ст. 10. Закону
"Про оренду державного майна" істотними умовами договору є:
об'єкт оренди(склад об'єкта, вартість майна з урахуванням індексації)
відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу
орендна плата з урахуванням її індексації
порядок використання амортизаційних відрахувань


Слайд #8
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #8

Орендодавець зобов'язаний:
передати об'єкт орендарю у строки і на умовах договору;
проводити на свій рахунок капітальний ремонт майна.
Орендар може бути зобов'язаний:
- використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду;
- берегти орендоване майно відповідно до умов договору;
- запобігати його псуванню;
- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
- відшкодувати орендодавцю вартість орендованого майна у разі відчуження цього майна або його знищення чи псування з вини орендаря;
Орендар має право перед іншими суб'єктами господарювання на продовження строку дії договору оренди.


Слайд #9
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #9

Додаткові обов'язки (за договором):
відповідальність сторін;
страхування.
Лізингові операції (Lease (англ.) -оренда) - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів.
Поворотний лізинг - (Іeasе back) в разі необхідності коштів, устаткування, яке вже
експлуатувалося, може бути продане лізинговій компанії і потім узяти це ж майно в оренду.
Компенсаційний лізинг - орендна плата вноситься частиною продукції як правило в міжнародному лізингу.


Слайд #10
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #10

Лізингові операції діляться на види:
ЛНО (оперативний лізинг) операції з неповною окупністю.
ЛПО(фінансовий лізинг) (інвестиційний лізинг). Операції з повною окупністю.
Вносяться всі угоди в яких витрати орендодавця по придбанню майна не відшкодовуються повністю протягом так званого початкового строку оренди:
- один орендар не гасить усю
суму;
- строки оренди менші фактичного зносу майна;
- ризик псування несе в основному орендодавець;
- по закінченню строку угоди, як правило, майно повертається орендодавцю.
На початковій стадії беруть участь 3 суб'єкта:
а) виробник, продавець(втрачає право власності на зазначене устаткування);
б) орендодавець(лізингова компанія) яка укладає договір купівлі продажу з виробником і є власником;
в) орендар володіє, користується-це елемент прямого лізингу.


Слайд #11
Презентація на тему «Оренда» - Слайд #11

Непрямий лізинг - до кола суб'єктів
залучається ще й банк, який фінансує через
кредит лізинговій компанії або банк
здійснює роль лізингової компанії і діє
напряму. Роль лізингової компанії
зводиться до обслуговування цієї операції.