Презентація на тему «Ораторство»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #1

Ораторство


Слайд #2
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #2

Риторика - це
вид громадсько-політичної та професійної діяльності, мета якої – інформувати та переконувати аудиторію засобами живого слова
 високий ступінь майстерності публічного виступу, мистецьке володіння словом.


Слайд #3
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #3

Її батьківщиною вважається Греція, хоча ораторське мистецтво було знане і в Єгипті, й в Асирії, і у Вавилоні, й в Індії. 
В античні часи відбулося зародження риторики як науки.


Слайд #4
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #4

Першими почали навчати красномовству вчителі-софісти, найвідомішими серед них були Горгій, Лісій, Корак, Ісократ. Вони сприяли розвиткові теорії та практики риторики, заклали основи еристики (мистецтва полеміки) та діалектики (мистецтва доведення). Положення софістів критикували грецькі філософи Сократ, Платон, Аристотель.


Слайд #5
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #5

Початок ХХ ст. був ознаменований відродженням риторики.


Слайд #6
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #6

Ораторське мистецтво може бути використано як на благо, так і на шкоду, як у випадку з Гітлером. Фюрер, використовуючи свої ораторські здібності, зміг повести за собою весь німецький народ.


Слайд #7
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #7

Багато чого в фюрері нормальним назвати було важко.
Головне – його особистий магнетизм, який придушував все раціональне у тих, хто його слухав.


Слайд #8
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #8

Показово, що свої промови Гітлер не просто ніколи не читав «з папірця» – але навіть «імпровізатором» в нормальному сенсі слова його назвати не можна.


Слайд #9
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #9

Вірить, як він писав у «Mein Kampf», що всі великі, найважливіші світові події викликані не друкованим словом, а саме сказаним словом, Гітлер постійно шліфував своє сценічне мистецтво.


Слайд #10
Презентація на тему «Ораторство» - Слайд #10

Слід визнати, що Гітлер був найвеличнішим оратором всіх часів і народів. У цьому і вся – майже вся – його загадка.


Завантажити презентацію