Презентація на тему «Оповіщення тривоги»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #1

Оповіщення тривоги


Слайд #2
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #2

Оповіщення населення про надзвичайні ситуації
У даній роботі пояснюється дія системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації, поводження при погрозі нападу супротивника (стихійних лихах, аваріях і катастрофах, а також у зонах радіоактивного, хімічного й бактеріологічного зараження)


Слайд #3
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #3

Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.


Слайд #4
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #4

Повітряна тривога


Слайд #5
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #5

Відбій повітряної тривоги


Слайд #6
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #6

Радіаційна небезпека


Слайд #7
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #7

Хімічна тривога


Слайд #8
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #8

Причини виникнення надзвичайної ситуації


Слайд #9
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #9

Природні причини


Слайд #10
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #10

Природні причини


Слайд #11
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #11

Антропогенні причини
Соціальні:
ріст народонаселення;
урбанізація;
непідготовленість населення;
відсутність інформації про обстановку у НС;
відсутність нормативно-правової бази;
недбалість та некомпетентність посадових осіб, перевищення повноважень і т. д.;
корупція
тероризм
Економічні:
недосконалість технічних засобів і технологічних процесів;
зміна довкілля внаслідок природокористування (забруднення)
бідність (зношування техніки, недостача коштів на модернізацію, профілактику й т.д.).


Слайд #12
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #12

Антропогенні причини
Соціальні:
ріст народонаселення;
урбанізація;
непідготовленість населення;
відсутність інформації про обстановку у НС;
відсутність нормативно-правової бази;
недбалість та некомпетентність посадових осіб, перевищення повноважень і т. д.;
корупція
тероризм
Економічні:
недосконалість технічних засобів і технологічних процесів;
зміна довкілля внаслідок природокористування (забруднення)
бідність (зношування техніки, недостача коштів на модернізацію, профілактику й т.д.).


Слайд #13
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #13

Антропогенні причини
Соціальні:
ріст народонаселення;
урбанізація;
непідготовленість населення;
відсутність інформації про обстановку у НС;
відсутність нормативно-правової бази;
недбалість та некомпетентність посадових осіб, перевищення повноважень і т. д.;
корупція
тероризм
Економічні:
недосконалість технічних засобів і технологічних процесів;
зміна довкілля внаслідок природокористування (забруднення)
бідність (зношування техніки, недостача коштів на модернізацію, профілактику й т.д.).


Слайд #14
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #14

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
розвідку осередків надзвичайних ситуацій;
аварійно-рятувальні й лікувально-евакуаційні заходи;
локалізацію й гасіння пожеж;
відбудову споруд і шляхів сполучення;
проведення ізоляційно-обмежувальних заходів в осередках біологічного зараження;
проведення спеціальної обробки населення;
дезактивації, дегазації техніки, доріг, місцевості тощо.


Слайд #15
Презентація на тему «Оповіщення тривоги» - Слайд #15

Запобігання надзвичайним ситуаціям в Україні
Функції запобігання щодо надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру в Україні виконує Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, положення про яку затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1198.
Ця система включає в себе:
центральні та місцеві органи виконавчої влади
державні підприємства
установи та організації, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної і природньої безпеки, організація проведення роботи по запобіганню НС з метою захисту населення, території та довкілля.


Завантажити презентацію