Презентація на тему «Операції фондової біржі»


Рейтинг презентації 4.33 на основі 6 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #1

Операції фондової біржі. Її організація та роль уряду у функціонуванні. Оцінка стану ринку за індексами фондового ринку.


Слайд #2
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #2

Фондова біржа - організаційна форма спеціалізованого ринку, де здійснюється торгівля цінними паперами (акціями, облігаціями, зобов'язаннями державної скарбниці, сертифікатами), документами, які забезпечують рух кредитних ресурсів і валютних цінностей та формування їх біржового курсу. На відміну від товарних бірж, які здійснюють регулюючий вплив на рух товарів, фондова біржа забезпечує рух капіталу.


Слайд #3
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #3

До основних операцій фондової біржі належать:
організація оформлення угод купівлі-продажу цінних паперів
надання рекомендацій щодо встановлення стартової котирувальної ціни
здійснення обліку цінних паперів


Слайд #4
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #4

виконання централізованих взаєморозрахунків між учасниками біржового ринку цінних паперів
здійснення централізованого інформаційного забезпечення і контролю курсів цінних паперів
сприяння правовому оформленню угод.


Слайд #5
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #5

З погляду правового статусу у світовій практиці існують три типи фондових бірж: публічно-правові, приватні і змішані
Як публічно-правова організація фондова біржа перебуває під постійним державним контролем. Держава бере участь у складанні Правил біржової торгівлі і контролює їх виконання, забезпечує правопорядок на біржі під час торгів, призначає біржових маклерів і усуває їх від роботи. Публічно-правовий тип фондової біржі поширений у таких європейських країнах, як Німеччина і Франція.


Слайд #6
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #6

Фондові біржі як приватні компанії створюються у формі акціонерних товариств. Такі біржі абсолютно самостійні в організації біржової торгівлі. Всі угоди на біржі здійснюються відповідно до чинного у країні законодавства, порушення якого передбачає правову відповідальність. Держава не бере на себе ніяких гарантій із забезпечення стабільності біржової торгівлі і зниження ризику торгових угод. Цей тип бірж характерний для Англії, США.


Слайд #7
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #7

Якщо фондові біржі створюються як акціонерні товариства, але при цьому не менше 50% їхнього капіталу належить державі, їх відносять до типу змішаних. На чолі таких бірж стоять виборні біржові органи. Проте Біржовий комісар здійснює нагляд за біржовою діяльністю й офіційно реєструє біржові курси. Такі біржі функціонують в Австрії, Швейцарії і Швеції.


Слайд #8
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #8

Фондова біржа в Україні, згідно з чинним законодавством, створюється як акціонерне товариство, що зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» і Статуту та Правил біржової торгівлі.


Слайд #9
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #9

Оцінка стану ринку за індексами фондового ринку.
Фондові індекси виступають індикаторами стану та динаміки ринку цінних паперів і використовуються в наступних цілях:
1) для визначення цінової динаміки фондового ринку ;
2) для характеристики макроекономічної ситуації, де індикатором є стан ринку цінних паперів;
3) в якості параметру ринку в математичних моделях, які використовуються в управлінні інвестиціями;
4) при побудові похідних фінансових інструментів, таких як ф'ючерс на індекс, опціон на індекс та ін.;
5) при побудові інших показників фондового ринку, де базою порівняння виступають фондові індекси.


Слайд #10
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #10

Індекс "Доу-Джонс”
В 1884 році в США Чарльз Доу почав розраховувати середній показник по зміні курсових вартостей акцій 11 великих на той час промислових компаній. Для акцій ряду промислових та транспортних компаній він систематично почав розраховуватись на Нью-Йоркській фондовій біржі з 1897 року (для комунальних підприємств – з 1929 року). З 1928 року індекс став розраховуватися як середнє арифметичне по акціям 30 фірм, причому кількість складових та методика розрахунку залишились незмінними в промисловому Доу-Джонсі й досі. Індекс Доу-Джонса розпадається на промисловий (Dow-Jones Industrial Average), комунальний, транспортний.
де k — корегувальний коефіцієнт, який змінюється зі зміною переліку корпорацій або при дробленні акцій.


Слайд #11
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #11

Індекс "Standart & Pure”
Індекс "S & P 500” є типовим прикладом зводного ( composite ) індексу: з 500 включених до нього корпорацій 400 відносяться до промисловості, 20 - до транспортної галузі, 40 - до енергетики та 40 – до галузі фінансів.
Він розраховується за формулою:
де Рі — ціна акції і-корпорації; Qі — кількість акцій корпорації; n — кількість корпорацій..


Слайд #12
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #12

Британський індекс "FT – 30”
Перший європейський індекс, який з'явився у Великобрітанії, також як і Доу-Джонс спочатку включав 30 складових. У 1935 році на сторінках газети "Файненшл Ньюс”, яку згодом поглинула добре відома зараз в усьому світі "Файненшл Таймс”, з'явився перший фондовий індекс Сполученого Королівства. Його складачі постаралися відібрати три десятки ведучих компаній британської промисловості, причому структура складових повинна була відображати відношення галузей в національній економіці. На відміну від середньоарифметичного "Доу-Джонса” ФТ – 30 є середньогеометричним. Це означає, що всі акції, що до нього входять, відіграють рівну роль незалежно від капіталізації кожної компанії.


Слайд #13
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #13

Індекс "Trib”
Цей індекс слугує для оцінки стану світового фондового ринку та знаходить свій вираз в цифровому вигляді. Розробники індексу поклали в основу два правила. Перше – заключається в тому, щоб кожний потенційний інвестор міг при бажанні купити любу акцію, вартість якої врахована в індексі. Друге правило потребує максимальної простоти розрахунку індексу.


Слайд #14
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #14

Це цікаво!
Серед біржовиків, що беруть участь в операціях з цінними паперами, виділяють "ведмедів" і "биків". Біржові спекулянти, що грають на пониження ("ведмеді"), продають на строк цінні папери, яких ще не мають, за курсом, зафіксованим при укладанні угоди, і сподіваються, що незадовго до закінчення терміну угоди вони зможуть купити цінні папери за більш низьким курсом продати їх за вищою ціною, встановленою у договорі термінової угоди. Біржовики, що грають на підвищення ("бики"), навпаки, купують цінні папери на термін в очікуванні підвищення курсу і сподіваються згодом їх вигідно продати.


Слайд #15
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #15

Бики та ведмеді стали на стільки популярними ринковими символами, що їм встрановлені скульптури по всьому світу. Більше, звісно, бику як герою економічного буму.
Бик у Нью-Йорку
Бик і ведмідь в Франкфурті


Слайд #16
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #16

Бик в Шанхаї


Слайд #17
Презентація на тему «Операції фондової біржі» - Слайд #17

Дякую за увагу!