Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #1

Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки
Виконали: учениці 11 класу
Лозівського колегіуму №2
Міхно Єлизавета та Ільїна Маргарита


Слайд #2
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #2

Переробка нафти являє собою багатостадійний процес з розділення нафти на фракції (первинна переробка) і зміні структури молекул окремих фракцій (вторинна переробка).
Однак цей процес не є безвідходним. Значна кількість отруйних речовин потрапляє в навколишнє середовище.


Слайд #3
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #3

Екологічні проблеми переробки нафти
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ
ЗАБРУДНЕННЯ ЛІТОСФЕРИ


Слайд #4
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #4

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
Основним джерелом забруднення служать нафтопереробні заводи. Практично в кожній країні ці заводи викидають в атмосферу неприйнятну, за екологічними стандартами, кількість забруднюючих речовин.


Слайд #5
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #5

Найбільший обсяг шкідливих речовин утворюється в ході процесів каталітичного крекінгу. До складу викидів входить близько ста найменувань речовин :
важкі метали (свинець);
оксид сірки чотирьохвалентної (SO2);
оксид азоту чотирьохвалентного( NO2);
вуглекислоту;
чадний газ;
діоксини;
хлор;
бензол;
плавикову кислоту (HF).


Слайд #6
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #6

Більшість газів, що викидаються нафтопереробними заводами в атмосферу, є шкідливими для будь-якого живого організму.Це призводить до:
патології дихальної системи ;
зміни кліматичних умов на Землі;
кислотних дощів;
формуваня озонових дір;
мутації тварин;


Слайд #7
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #7

ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ
Стічні води нафтопереробних підприємств відводяться за двома системами каналізації. Води першої системи використовуються повторно . Води другої потрапляють у природні водойми.


Слайд #8
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #8

Незважаючи на очищення, стічні води містять велику кількість забруднюючих речовин:
бензоли;
феноли;
алкани;
алкени та інші вуглеводневі сполуки.
Всі ці речовини чинять несприятливий ефект на гідробіонти.


Слайд #9
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #9

Забруднення води призводить до:
загибель гідробіонтів;
перетворення водоймів
в мляві відстійники;
отруення через споживання
морепродуктів;


Слайд #10
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #10

ЗАБРУДНЕННЯ ЛІТОСФЕРИ
Екологічні проблеми переробки нафти зачіпають і тверду оболонку Землі.


Слайд #11
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #11

Головним джерелом забруднення служать відходи нафтопереробних заводів, які містять:
золу;
адсорбенти,;
різноманітні опади;
пил;
смолу та інші тверді речовини;
що утворюються безпосередньо при переробці нафти, а також при очищенні стічних вод і атмосферних вихлопів.


Слайд #12
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #12

Враховуючи можливість поширення отруйних речовин за допомогою ґрунтових вод, збиток від забруднення літосфери продуктами нафтопереробки колосальний.;
Негативний вплив особливо гостро позначається на рослинних організмах і інших живих істот, чия життєдіяльність пов'язана з ґрунтом;
Таким чином, проблема негативного впливу процесів переробки нафти на екологію планети стає з кожним днем все більш актуальною;
Впливає це багатогранно: забрудненню піддаються всі оболонки Землі (атмосфера, гідросфера, літосфера і біосфера);


Слайд #13
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #13

 
Вирішення цієї проблеми можливе. Адже людство вже досягло того рівня науково-технічного прогресу, який дозволить зробити переробку нафти безпечною для навколишнього середовища .


Слайд #14
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища після нафтопереробки» - Слайд #14

Дякуємо
За
Увагу!;)