Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #1

Підготувала:
учениця 11-А класу
Шведюк Людмила
Охорона біосфери


Слайд #2
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #2

План
Вступ
Біосфера. Загальні відомості
Історія вивчення
Фактори, що впливають на виникнення біосферної кризи
Шляхи подолання екологічної кризи
Збереження різноманітності організмів
Асканія-Нова
Городницький заказник
Білоозерський національний природний парк
Червона книга України
Висновок


Слайд #3
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #3

Вступ
Людина і біосфера невіддільні. Біосфера забезпечує людину необхідними для життя речовинами та енергією. Людина, у свою чергу дбає про біосферу - виявляє турботу про її мешканців, охороняє середовище їх існування. Проте, здійснюючи різноманітну господарську діяльність, завдає біосфері значної шкоди. Тож нині питання охорони біосфери хвилює всіх людей на Землі.


Слайд #4
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #4

Біосфера. Загальні відомості
Біосфера-це сфера життя,тобто оболонка Землі, населена живими організмами.
Біосфера охоплює нижні шари атмосфери , всю гідросферу і верхній шар літосфери
До біосфери планети належать рослини,тварини,гриби,мікроорганізми та людина.


Слайд #5
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #5

Біосфера. Загальні відомості
Біосфера-це сфера життя,тобто оболонка Землі, населена живими організмами.
Біосфера охоплює нижні шари атмосфери , всю гідросферу і верхній шар літосфери
До біосфери планети належать рослини,тварини,гриби,мікроорганізми та людина.


Слайд #6
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #6

Історія вивчення
Поняття біосфера запропонував Е. Зюсс у 1875 р. ,а вчення про неї як частину геологічних оболонок Землі, населену живими організмами, створив украънський учений В.І. Вернадський.


Слайд #7
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #7

Фактори, що впливають на виникнення біосферної кризи
Зростання чисельності населення (забезпечення населення продуктами харчування,ерозія грунтів,знищення лісів)
Проблеми енергозабезпечення (радіоактивні відходи,аварії на АЕС)
Кліматичні зміни (парниковий ефект, танення льодовиків,підйом рівня води Світового океану)
Вплив діяльності людини на стан атмосфери,гідросфери (Кислотні дощі,послаблення озонового екрану)
Зникнення видів
Стан природних ресурсів України


Слайд #8
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #8

Шляхи подолання екологічної кризи
Встановлення лімітів на використання природних ресурсів, застосування маловідходних технологій
Здійснення заходів щодо відтворення природних ресурсів
Збереження популяційно-видового та ландшафтного розмаїття
Запобігання забрудненню середовища
Планування розміщення виробничих об'єктів з урахуванням екологічної ситуаціі території


Слайд #9
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #9

Альтернативні джерела енергії (енергія сонячого випромнювання ,вітру,морів ,річок)
Побудова екологічно-стабільного суспільства (контроль зростання народонаселення,обмежене використання невідновних ресурсів, збереження та примноження лісового фонду, програми захисту і відновлення природних водойм)


Слайд #10
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #10

Збереження різноманітності організмів
Для збереження та вивчення унікальних природних комплексів, окремих видів рідкісних рослин, ендеміків, розробляють природоохороне законодавство.
З метою охорони природи створюють природозаповідні об'єкти, серед яких заповідники, заказники, природні національні парки.


Слайд #11
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #11

Заповідник - територія або акваторія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс.
Заказники - природоохоронні об'єкти. На відміну від заповідників можуть бути постійними або тимчасовими; у заказниках можливе часткове взяття під охорону тварин, рослин та інших природних ресурсів.
Національні природні парки України — заповідні території, що є частиною природно-заповідного фонду України. В них дозволено вільний доступ туристів .


Слайд #12
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #12

Асканія-Нова (заповідник)
Державний заповідник, заснований в 1898 році Фрідріхом Фальц-Фейном.
Розташований в смт. Асканія-Нова  Херсонської обл.
Площа заповідника становить 33 307,6 га, з них 11 054 га — «абсолютно заповідна» степова зона.
 У заповіднику є не менше 1155 видів членистоногих, 7 видів земноводних та плазунів, 18 видів ссавців, в різні пори року пролітає понад 270 видів птахів, з яких 107 видів залишаються на гніздування. Крім того, тут ростуть 478 вищих рослин. У «Червону книгу України» занесено 13 видів вищих рослин, 3 види грибів та 4 — лишайників.


Слайд #13
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #13

Асканія-Нова (заповідник)
Державний заповідник, заснований в 1898 році Фрідріхом Фальц-Фейном.
Розташований в смт. Асканія-Нова  Херсонської обл.
Площа заповідника становить 33 307,6 га, з них 11 054 га — «абсолютно заповідна» степова зона.
 У заповіднику є не менше 1155 видів членистоногих, 7 видів земноводних та плазунів, 18 видів ссавців, в різні пори року пролітає понад 270 видів птахів, з яких 107 видів залишаються на гніздування. Крім того, тут ростуть 478 вищих рослин. У «Червону книгу України» занесено 13 видів вищих рослин, 3 види грибів та 4 — лишайників.


Слайд #14
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #14

Городницький заказник
Городницький — ботанічний заказник загальнодержавного значення (з 1974 р.). Розташований у Новоград-Волинськом районі Житомирської обл., на північ від смт Городниці. Під природоохоронну територію виділено ділянку площею 352 га.
Охороняється лісовий масив з метою збереження в природному стані реліктової рослини — рододендрона жовтого. В рослинному покриві переважають дубово-соснові ліси, в комплексі з ними соснові ліси  та дубові ліси  з поодинокими кущами рододендрона. Трапляються рідкісні види: пальчатокорінник Траунштейнера, занесений до Червоної книги України, а також одноквітка звичайна та фітеума колосиста.


Слайд #15
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #15

Городницький заказник
Городницький — ботанічний заказник загальнодержавного значення (з 1974 р.). Розташований у Новоград-Волинськом районі Житомирської обл., на північ від смт Городниці. Під природоохоронну територію виділено ділянку площею 352 га.
Охороняється лісовий масив з метою збереження в природному стані реліктової рослини — рододендрона жовтого. В рослинному покриві переважають дубово-соснові ліси, в комплексі з ними соснові ліси  та дубові ліси  з поодинокими кущами рододендрона. Трапляються рідкісні види: пальчатокорінник Траунштейнера, занесений до Червоної книги України, а також одноквітка звичайна та фітеума колосиста.


Слайд #16
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #16

Білоозерський національний природний парк
 Національний природний парк в Україні, в межах Переяслав-Хмельницького району Київської обл. та Канівського району Черкаської обл..
Площа 7014,44 га. Створено з метою збереження, відтворення і рекреаційного використання типових та унікальних природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.


Слайд #17
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #17

Білоозерський національний природний парк
 Національний природний парк в Україні, в межах Переяслав-Хмельницького району Київської обл. та Канівського району Черкаської обл..
Площа 7014,44 га. Створено з метою збереження, відтворення і рекреаційного використання типових та унікальних природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.


Слайд #18
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #18

Червона книга України
Червона книга України - ілюстрований перелік рідкісних видів та підвидів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України, і підлягають охороні; основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних, і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.


Слайд #19
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #19

У виданні Червоної книги 2009 року для видів застосовано наступні критерії:
Зниклі
Зниклі в природі
Зникаючі
Вразливі
Рідкісні
Неоцінені
Недостатньо відомі


Слайд #20
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 1) - Слайд #20

Висновок
Біосфера є джерелом природних багатств для людини і потребує піклування про себе.
3 метою охорони біосфери здійснюється міжнародне співробітництво. В нашій державі створюються природоохоронні території, діють спеціальні закони.