Презентація на тему «Об’єкти оподаткування»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #1

Об'єкти
оподаткування


Слайд #2
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #2

Об'єкт оподаткування — визначена в податковому законодавстві обставина суспільного чи господарського життя, сполучена з впливом на предмет податку, яка зумовлює чи передбачає появу у суб'єкта податку суспільного блага і виступає в якості юридичної підстави виникнення обов'язку сплати податку.


Слайд #3
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #3

Поняття «об'єкт оподаткування» передбачає два підходи:
Правовий
(розширений)
Законодавчий
(більш вузький)
Як правова категорія об'єкт оподаткування являє собою родове визначення об'єкта (доходи чи їхня частина; майно; вартість тощо), з яким пов'язане виникнення обов'язку платника податків сплатити податок.
У більш вузькому значенні (яке в основному закріплюється в законодавчих актах) об'єкти оподаткування можна визначити як видові форми родового поняття об'єкта оподаткування (доходи фізичних осіб; майно юридичних осіб тощо), що і закріплюються спеціальними податковими законодавчими актами.


Слайд #4
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #4

Об'єктом оподаткування може бути вартість товарів (послуг, тощо), доходи чи його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг),використання природних ресурсів. При цьому один об'єкт не може виступати об'єктом оподаткування по кількох податках одного виду. Але це не забороняє використовувати об'єкт при оподаткуванні податками різного виду. Тому один об'єкт (наприклад прибуток) може використовуватися як об'єкт оподаткування у кількох випадках.


Слайд #5
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #5

. Закон України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 року як об'єкт оподаткування виділяє прибуток (доходи), додану вартість продукції, вартість продукції(робіт, послуг), у тому числі митну чи її натуральні показники,спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України (ст. 6). У ряді випадків має місце надмірна деталізація. Наприклад, характеристика доходу (прибутку) як об'єкта навряд чи потрібна, оскільки прибуток є одним з елементів доходу (нарівні із заробітною платою). Таким чином, об'єктом є переважно такий предмет, з приводу якого необхідна сплата податку, наприклад, отриманий доход, володіння чим-небудь, споживання відомих предметів.


Слайд #6
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #6

Види об'єктів оподаткування
Серед об'єктів оподаткування громадян можна виділити:
дохід (сукупний доход по прибутковому податку);
майно (у тому числі земля, нерухомість, предмети розкоші);
споживання (наприклад, акцизи на окремі види товарів);
ввіз і вивіз товарів за кордон (митні збори).


Слайд #7
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #7

При цьому той самий об'єкт оподаткування не може Виступати об'єктом оподаткування для Кількох податків. Закріплення цього положення законодавством особливо необхідно, оскільки саме в такий спосіб закріплюється один з найважливіших принципів оподаткування — запобігання внутрішньому подвійному оподаткуванню.


Слайд #8
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #8

Методи визначення об'єкта оподаткування
1. Формування виторгу і міру оплати. У даному разі виторг формується по мірі надходження коштів до каси підприємства (при розрахунках готівкою)і при надходженні коштів на рахунки підприємств (при безготівкових розрахунках). Головна перевага цього методу в тім, що підприємство оперує коштами, що реально є в його розпорядженні.


Слайд #9
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #9

2. Формування виторгу до мірі відвантаження товарів (виконання робіт,послуг) при пред'явленні замовнику розрахункових документів. В основі цього методу лежить перехід права власності в момент відвантаження товару. Головним недоліком такого методу є великий розрив у часі обліку виторгу, відображення цього в бухгалтерських документах (і відповідно в розрахунках з бюджетом) і реального надходження коштів (не можна виключати ситуацію» коли ці кошти не надійдуть зовсім, що трапляється,наприклад, у разі банкрутства замовника).


Слайд #10
Презентація на тему «Об’єкти оподаткування» - Слайд #10

Завершальним, визначальним фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є один з елементів виторгу — прибуток. Хоча точніше буде виділити як кінцевий фінансовий результат чи прибуток збитки. Збитки можуть виникнути при надмірно завищених витратах на виробництво, порушенні господарських договорів, банкрутстві замовників, тощо.


Завантажити презентацію

Інші шкільні презентації з інших