Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #1

Образотворче мистецтво


Слайд #2
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #2

Стан сучасного образотворчого мистецтва України тісно пов'язаний із складними процесами формування національної державності після проголошення незалежності. Зрештою, українські художники здобули широкі можливості для розширення творчих горизонтів і повної реалізації своїх здібностей. Результатом усіх змін став постійний  інтерес українських художників до  власної історії і до вітчизняних художніх традицій як способу утвердження своєї національної ідентичності, а також глибока потреба в осмисленні  людських проблем, серед яких особливо нагальними є негативні прояви техногенної цивілізації та суперечливі наслідки глобалізації. Вагоме місце в сучасному образотворчому мистецтві посідають роздуми про цінності .


Слайд #3
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #3

Тетяна Яблонська “Ранок”
Андрій Чебикін “Космічні офорти”


Слайд #4
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #4

Андрій Чебикін “Космос – Земля”
Олександр Мартинець “Гурзуф”


Слайд #5
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #5

Михайло Надєждін “Пошук”
Михайло Надєждін “Стандарттизація”
Віктор Сидоренко “Жорна часу”


Слайд #6
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #6

У сучасній Україні наполегливіше заявляють про себе прихильники різних течій так званого “альтернативного” мистецтва, протилежного реалізму. Творчість цієї групи художників багато в чому збагачується завдяки індивідуального засвоєння новітніх досягнень досвіду західного мистецтва. У це коло входять і представники старшого покоління, зокрема «шістдесятники», за радянського часу створивши замкнуту групу людей, творчість яких була забороненою, перебувала “в тіні” офіційного мистецтва.
Андрій Антонюк


Слайд #7
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #7

Іван Марчук


Слайд #8
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #8

Віктор Гонтаров “Осіннє поле”


Слайд #9
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #9

Посилення в Україні інтересу до опанування різних форм народної творчості й до національних живописних традицій обумовило утвердження групи художників – «примітивістів», які тяжіють до успадкування народної картини. Передусім, слід назвати таких відомих майстрів, як Марія Приймаченко, Ліза Миронова і Марфа Тимченко з Петриківки, лауреат Національної премії імені Т.Г. Шевченка 2000 року.


Слайд #10
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #10

Марія Примаченко


Слайд #11
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #11

Ліза Миронова


Слайд #12
Презентація на тему «Образотворче мистецтво» (варіант 3) - Слайд #12

Марфа Тимченко


Завантажити презентацію