Презентація на тему «Німецький модерн»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #1

Підготувала
Шарудило Наталія
Німецький модерн.Югенд стиль


Слайд #2
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #2

Модернізм — загальна назва напрямів мистецтва кінця XIX — се­редини XX ст. Він об'єднав багато експериментальних і авангардист­ських течій у літературі, живописі, архітектурі, скульптурі та музиці.Одним із найяскравіших напрямів модернізму був модерн. У Ні­меччині він отримав назву югенд стиль.


Слайд #3
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #3

Засновниками югедстилю були:
О.Екман
П.Беренс


Слайд #4
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #4

Югендстиль прагнув поєднати художні й ути­літарні функції творів мистецтва.
Наповнити художнім змістом усі сфе­ри діяльності людини.
Мета Югендстилю


Слайд #5
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #5

Період становлення югендстилю позначений національно- ромактичними захопленнями митців, їхнім інтересом до середньовіч­ного й народного мистецтва. Тож для цього етапу розвитку німецької художньої культури є характерною поява художньо-ремісничих май­стерень, що протиставляли себе великим промисловим підприємствам: «Німецькі майстерні художніх ремесел» та «Об'єднані художньо- ремісничі майстерні».
Характерні риси югендстилю


Слайд #6
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #6

Архітектура
У музичному мистецтві югендстилю провідну роль відіграла твор­чість композитора Р. Вагнера, автора терміна «сукупний твір мисте­цтва», що мав бути реалізований у його опері як єдність дії, музики й картини, що пов'язує мистецтво з життям. Дійсно, жоден вид мис­тецтва не зміг настільки повно увібрати в себе всі течії свого часу й пе­редати їх іншим поколінням, як опери Вагнера.


Слайд #7
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #7

В образотворчому мистецтві (живописі, скульптурі, графіці) югендстиль, нерозривно пов'язаний із символізмом, прагнув створи­ти власну художню систему, що стала своєрідним переходом від тра­диційних форм мистецтва до умовності. Провідними митцями Німеч­чини, які творили в югендстилі, є художники Т. Хейне, Г. Фогелер, скульптори М. Клінгер, Г. Обрист. їхні твори сповнені поетики символізму, для якого особливого значення набули лінія й колір предмета, динаміка й плинність форми.


Слайд #8
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #8

Художники
Т.Хейне
Г.Фогелер


Слайд #9
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #9

Скульптори
М.Клінкер
Г. Обрист


Слайд #10
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #10

У творчості живописців простежувався вплив традицій примітивного й середньовічного мисте­цтва, африканської пластики, а також надзвичай­но емоційного живопису голландського художни­ка Вінсента ван Гога і його норвезького сучасника Едварда Мунка. Яскравим прикладом німецького експресіонізму в живописі є група «Міст», пред­ставники якої (Е. Кірхнер, К. Шмідт-Ротлуфф, Е. Нольде і М. Пехштейн) вважали, що їхні тво­ри мають бути, своєрідним містком між сучасніс­тю і минулим. У їхньому живописі натура дефор­мована, фарби покладені важкою масою.


Слайд #11
Презентація на тему «Німецький модерн» - Слайд #11

Роботи Макса Клінгера


Завантажити презентацію