Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4.4 на основі 10 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #1

Неоромантизм


Слайд #2
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #2

Що таке неоромантизм?
Неороманти́зм (від грецьк. νέος - молодий, новий і фр. romantisme) — умовна назва естетичних тенденцій, що виникли в літературі на межі 19 — 20 століть. Течія раннього пер модернізму.


Слайд #3
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #3

Загальна характеристика
Вперше поняття з'явилося у художніх колах наприкінці 80-х XIX ст.; французькі критики вживали його, вказуючи на потребу подолання провінційності побутопису, надання пріоритету чуттєвій сфері людини та вишуканому естетизму, неповторній індивідуальності митця й «аристократизму духу». Такими настановами керувалися німецькі та австрійські письменники, що прагнули оновити літературу, позбавити її позитивістської добропорядності.


Слайд #4
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #4

Персонажі у творах неоромантиків
Як і попередники — представники романтизму 19 століття, неоромантики заперечували прозу «міщанського» життя. Вони оспівували мужність, подвиг, романтику пригод, часто обираючи тлом для своїх сюжетів екзотичні країни. Характерний неоромантичний герой — непересічна сильна особистість, нерідко наділена рисами «надлюдини», вигнанець, що протистоїть суспільній більшості, шукач романтики та пригод.


Слайд #5
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #5

Сюжет неоромантичного твору
Сюжетові неоромантичного твору притаманні напруженість, елементи небезпеки, боротьби, таємничі або надприродні події.


Слайд #6
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #6

Найвидатніші представники
Зарубіжні автори
Джозеф Конрад
Редьярд Кіплінґ
Роберт Льюїс Стівенсон
Артур Конан Дойль
Етель Ліліан Войнич
Генрік Ібсен
Джек Лондон
Стефан Ґеорґе
Максим Горький


Слайд #7
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #7

Неоромантизм зберіг риси класичного романтизму, зокрема конфлікт з дійсністю, який породжував гострий напружений сюжет. Неоромантики відкинули раціоцентризм, матеріалістичне сприйняття світу, на перше місце поставили чуттєву сферу людини, емоційно-інтуїтивне пізнання. Вони представляли свої ідеали в яскравих художніх образах, виняткових героїв у виняткових обставинах, зосереджували увагу на дослідженні внутрішнього світу людини. Неоромантики використовували засоби символіки, гіперболізацію, гру кольорів і півтонів, дбали про багатство ритміки і строфіки.


Слайд #8
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #8

Творам неоромантиків властивий динамізм, драматизм, вольове начало, загострений патріотизм, увага до національно-суспільних проблем, різке заперечення комуністичного тоталітаризму, туга за героїзмом, уславлення активної людини,


Слайд #9
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #9

Визначальні риси неоромантизму:
- неоромантики змальовували переважно не масу, а яскраву, неповторну індивідуальність, що вирізняється з маси, бореться, — часом попри безнадійну ситуацію, — зі злом, зашкарублістю, сірістю повсякденна;


Слайд #10
Презентація на тему «Неоромантизм» (варіант 2) - Слайд #10

- герої неоромантиків переймаються тугою за високою досконалістю у всьому, характеризуються внутрішнім аристократизмом, бажанням жити за критеріями ідеалу, а не буднів;
- головна увага зосереджувалася на дослідженні внутрішнього світу людини, через який неоромантики намагалися зазирнути у світ духовний;
- зовнішні події (також і соціальні) у творах неоромантиків відступають на задній план;
- неоромантики часто вдаються до умовних, фантастичних образів, ситуацій, сюжетів;
- відмова від типізації, натомість застосування символізму.