Презентація на тему «Натуральне господарство»


5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #1

Залікова творча робота з економікиНатуральне господарство
Підготувала:
учениця 8 – А класу
Кіровоградського НВК №34
Подколзіна Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #2

Натуральне господарство
Дуже давно, коли виробництво ще не було розвиненим, усі необхідні речі люди виробляли для себе самі. В первісній людській общині, а дещо згодом у сім'ї, всі потрібні для життя продукти вироюлялись спільно членами общини (або сім'ї). Такий тип господарювання має назву натуральне господарство.


Слайд #3
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #3

Натуральне господарство


Слайд #4
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #4

Натуральне господарство
Натуральне господарство – спосіб господарювання, за якого продукти виробляються суто для власного споживання, а не для продажу та обміну.


Слайд #5
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #5

Натуральне господарство


Слайд #6
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #6

Натуральне господарство
Розглянемо один приклад. Припустімо, для існування людям необхідні такі продукти: хліб, м'ясо, одяг, посуд. Нехай у нас чотири відособлені родини (господарські одиниці) Антона, Бориса, Віктора і Григорія, що виробляють однакові продукти у кількості достатній для споживання. Отже потреби в обміні в них не було. Проте відомо, що потреби людські безмежні. Зростання кількості та врізноманітнення продуктів, необхідних для споживання, робить натуральне господарство неефективним. А вдосконалення засобів праці уможливлює більш продуктивну форму організації виробництва. Лю.ди помітили, що хтось із них краще виробляє одну річ, хтось – іншу. Виготовляючи один і той самий продукт, люди вдосконалювали свою майстерність і підвищували продуктивність праці, тобто виробляли речі якісніше і в більшій кількості. А якщо зосередитися на виробленні лише одного продукту, його можна виробити значно більше, ніж потрібно родині. Тобто частина продукту залишиться для обміну на ті речі, що хотілося б мати. Внаслідок цього виникли поділ праці та спеціалізація її.


Слайд #7
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #7

Натуральне господарство


Слайд #8
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #8

Натуральне господарство
Поділ праці – це вирізнення й відокремлення певних різновидів трудової діяльності.
Спеціалізація виробництва – це форма поділу праці, коли процес виробництва окремих продуктів зосереджується у відособлених господарських одиницях.


Слайд #9
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #9

Натуральне виробництво


Слайд #10
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #10

Натуральне господарство
Головними рисами натуральної економіки є нерозвиненість суспільного розподілу праці, ізольованість від зовнішнього світу; самозабезпеченість засобами виробництва і робочою силою, можливість задоволення всіх або майже всіх потреб за рахунок власних ресурсів.
Натуральне господарство, в якому продукти праці виробляються не для обміну на ринку, а для задоволення внутрішньогосподарських потреб, головним чином особистих потреб самих виробників. Історично передувалотоварному виробництву, і було переважаючим за первіснообщинного, рабовласницького і феодального способів виробництва.
У домодерних суспільствах натуральна економіка панувала, незважаючи на розвиток обміну і товарно-грошових стосунків.
Натуральним залишається господарство в деяких племен, що стоять на низькому ступені розвитку (в Океанії, Центральній Африці та ін.).
Натуральна економіка збереглася в економічно відсталих районах земної кулі, де до колонізації їх європейцями панували родо-племінні або феодальні стосунки. У країнах, які звільнилися від колоніальної залежності в середині XX століття, населення було зайнято в натуральному або напівнатуральному господарстві.
Типовою формою натурального виробництва в наших умовах є багатогалузеве особисте підсобне господарство селян, яке практично не зв'язане з ринком (або зв'язане епізодично).


Слайд #11
Презентація на тему «Натуральне господарство» - Слайд #11

Натуральне господарство


Завантажити презентацію