Презентація на тему «Нація» (варіант 4)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #1

Роботу виконав
Учень 11-А класу
Долгов О.В.
Роботу перевірив
Вчитель
Зубков С.О.
Людина і Світ“Нація”


Слайд #2
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #2

Нація- історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.
Існують два основні значення терміна[:
Політична спільнота;
Етнічна спільнота .


Слайд #3
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #3

Політична спільнота громадян певної держави — політична нація. Часто вживається як синонім терміну держава, коли мається на увазі її населення, наприклад для посилання на «національні» університети, банки та інші установи.
Етнічна спільнота (етнос) з єдиною мовою і самосвідомістю (як особистим відчуттям «національної ідентичності» так і колективним усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших). У цьому значенні фактично є синонімом терміну народ.
Основні значення “НАЦІЯ”


Слайд #4
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #4

Практично всі націоналістичні рухи при визначенні нації звертають увагу на спільність походження, як компонент ідентичності націй. Походження розуміється у двох напрямках — походження від поколінь, які мешкали на тій же території, і походження від поколінь, що розмовляли тією ж мовою. Ці два чинники можуть збігатися.
Втім, таке визначення могло би бути вичерпних лише за умови дотримання ендогамії в межах етнічної групи. Натомість європейські нації протягом останніх століть пережили чимало змін кордонів держав та міграцій населення, що призводило до чисельних змішаних шлюбів. Найпроблематичнішою спільність походження виглядає для країн, що складається переважно з нащадків емігрантів, наприклад США.
Спільність походження


Слайд #5
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #5

Власна мова часто вважається визначальною особливістю нації (незалежно від її комунікативного значення). У деяких випадках мова є винятковою для нації, і, можливо, основою національної ідентичності (напр. Баскська мова).
В інших випадках, національна мова також використовується іншими націями (характерна для нації, але не виняткова для неї, наприклад німецька мова).
Деякі нації, як наприклад Швейцарська нація, самоідентифікуються як багатомовні. Папуа Нова Гвінея відстоює 'Папуаську' національну ідентичність, не зважаючи на наявність близько 800 чітких мов.
Жодна нація не може бути визначена винятково мовою: це фактично створило б відкриту спільноту (для будь-кого, хто вивчав мову).
Спільність мови


Слайд #6
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #6

Більшість націй частково визначаються власною культурою. На відміну від мови, національна культура звичайно є унікальною для нації, хоча й включає багато елементів, спільних з іншими націями. Національна культура також включає в себе культурну спадщину попередніх поколінь.
Як і у випадку етнічного походження, ототожнення минулої культури із сучасною культурою, в певній мірі символічне. Наприклад, Стоунхендж розташований у Великобританії, хоча ніякого англійського народу чи держави в часи його побудови (4000—5000 років тому), не існувало. Інші нації так само вважають стародавні археологічні культури, літературу, мистецтво, і навіть цивілізації національною спадщиною.
Спільність культури


Слайд #7
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #7

Релігія також може розглядатися як національний чинник, хоча не всі націоналістичні рухи акцентують на цьому увагу.
Релігія може бути привласненою, що робить її національною, але й може не бути винятковою. Наприклад, чимало націй визначають себе, як католицькі, хоча безпосередньо релігія є універсалією. Інші релігії притаманні одній етнічній групі, зокрема юдаїзм.
Проте, сіонізм загалом уникає релігійного визначення євреїв, віддаючи перевагу етнічним і культурним чинникам.
Спільність релігії


Слайд #8
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #8

Ернест Геллнер (“Нації і націоналізм “ 1983) вважав, що нація є результатом потреби сучасного суспільства в культурній гомогенності, обумовленій розвитком індустріального виробництва. Становлення нації безпосередньо зв'язане з поширенням загальної освіти і засобів масової інформації. Нації, за Ґеллнером, — цілеспрямовано створювані спільноти. Провідна роль у цьому процесі належить інтелектуальній версті суспільства.
Ернест Геллнер


Слайд #9
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #9

Бенедикт Андерсон розглядає сучасні нації як штучно створювані«уявлені спільноти». В основі цього процесу, за Андерсоном, лежить феномен «друкарського капіталізму» із властивими йому газетами і романами, що зображують націю як соціокультурну спільність (порівн. з аналогічними ідеями Мак-Люена). На його думку першими націями стали латиноамериканські, що сформувались в ході боротьби проти іспанської корони, а за ними з невеликим відривом слідували США і потім Франція.
Бенедикт Андерсон


Слайд #10
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #10

 Сміт навпаки, підкреслює, що сучасні нації органічно зв'язані з доіндустріальними спільнотами, що позначаються ним як етнії. За Смітом, уся їх розмаїтість може бути зведена до двох типів: аристократичного і народного. Нації, що виникають на базі першого типу етній, створюються шляхом бюрократичної інкорпорації нижчих соціальних груп у рамках однієї держави. Провідну роль у формуванні нації з народних етній грає інтелігенція, що бореться за збереження етнічних традицій.
Ентоні Дейвід Сміт


Слайд #11
Презентація на тему «Нація» (варіант 4) - Слайд #11

Ввикористані джерела :
Праці з теорії нації та націоналізму
Б. Андерсон. Уявлені спільноти
Е. Ґеллнер. Нації та націоналізм.
Kemilainen A. Op. cit. P. 26.
История Украины: становление современной нации / Пер. з англ. Николай Климчук. — К.: К. И.С., 2010. — 400 с.: ил. (ISBN 978-966-2141-24-5)
Дітер Ланґевіше. Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і в Європі / Пер. з нім. Олекса Логвиненко . — К.: К. І.С., 2008. — 240 с.: ил. (ISBN 978-966-2141-02-3)


Завантажити презентацію