Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #1

Мистецтво грецьких міст північного причорномор'я


Слайд #2
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #2

План
Архітектура
Скульптура
Живопис та прикладне мистецтво
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Музична культура


Слайд #3
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #3

Архітектура
Антична архітектура Північного Причорномор'я має деякі особливості, краще за інші збереглися кріпосні споруди.
Один з цікавих пам'ятників цього роду - кріпосні стени Херсонеса


Слайд #4
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #4

Архітектура
Руїни Пантикапею


Слайд #5
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #5

Архітектура
Царський курган


Слайд #6
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #6

Архітектура
Ольвія. Залишки житлового кварталу


Слайд #7
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #7

Архітектура
Похоронні склепи


Слайд #8
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #8

Архітектура
Мелек-Чесменский курган


Слайд #9
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #9

Архітектура
Херсонес, античний театр та «Храм із ковчегом»


Слайд #10
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #10

Скульптура
Скульптуру античних причорноморських міст можна поділити на два види: твори високопрофесійно'і пластики, авторами якої були або приїжджі майстри, або їхні талановиті учні, вихідці з місцевих прошарків населення, котрі своїм рівнем не поступались приїжджим; твори самодіяльних скульпторів чи ремісників, котрим властиві особливі стилеві прикмети, оригінальні стилеві й ідейно-сюжетні вирішення пластичних образів. Окрему групу, мабуть нечисленну, становитимуть привозні скульптури.


Слайд #11
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #11

Скульптура
Привозна скульптура раннього періоду голова куроса із Кеп


Слайд #12
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #12

Скульптура
Голова статуї Аполлона


Слайд #13
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #13

Скульптура
Мармурова статуя юного Діоніса із Пантікапею


Слайд #14
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #14

Скульптура
Статуетка Афіни із Ольвії III ст. до н.е.


Слайд #15
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #15

Скульптура
Голова бородатого Бога з Ольвії (IV ст. до н.е.)


Слайд #16
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #16

Скульптура
Мармурова статуя Афродіти із Пантікапею


Слайд #17
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #17

Скульптура
Ерос грає на кіфарі. 1 ст. до н. е.


Слайд #18
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #18

Живопис та прикладне мистецтво
Специфіка монументального живопису Північного Причорномор'я. Розквіт вазопису Північного Причорномор'я. Імпортні вази. Мистецтво мозаїки. Елліністична мозаїка з Херсонесу. Коропластика. Найбільш поширені типи теракот. Тенденції розвитку мистецтва коропластики. Склоробство. Склоробні майстерні Північного Причорномор'я. Скляні вази. Вироби з кості та рогу.


Слайд #19
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #19

Живопис та прикладне мистецтво
Майстерня художника. Розпис на саркофазі. І до н. е.


Слайд #20
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #20

Живопис та прикладне мистецтво
Розпис склепу Анфестерія


Слайд #21
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #21

Живопис та прикладне мистецтво
Фрагменти мозаїчної підлоги храму в Херсонесі 5 ст.


Слайд #22
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #22

Живопис та прикладне мистецтво
Голова богині Дементри. Розпис склепу в Пантікапеї. І ст. до н.е.


Слайд #23
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #23

Живопис та прикладне мистецтво
Психологічний портрет античного грека Північного Причорномор'я


Слайд #24
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #24

Живопис та прикладне мистецтво
Глечик із двома ручками. Тіра. ІІ-ІІІ ст. н.е.


Слайд #25
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #25

Живопис та прикладне мистецтво
Амфора із двома ручками. IV ст. до н.е.


Слайд #26
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #26

Живопис та прикладне мистецтво
Лекіф у вигляді сфінкса


Слайд #27
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #27

Живопис та прикладне мистецтво
Амфора


Слайд #28
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #28

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Високого рівня досягло в античних містах Північного Причорномор'я, виготовлення художніх прикрас із коштовних та кольорових металів, що вражають своєю технічною довершеністю та високою художньою майстерністю виконання. Розвиток гліптики. Геми Північного Причорномор'я: камеї та інталії. Боспорські літики.


Слайд #29
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #29

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Кізікин, знайдений у Ніконії. V-IV ст. до н.е.


Слайд #30
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #30

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Cкроневі підвіски. Золото. IV ст. до н.е. 


Слайд #31
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #31

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Сережки з підвісками і вигляді жіночої голови


Слайд #32
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #32

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Сережка. Золото, емаль. IV ст. до н.е.


Слайд #33
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #33

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Фіала.


Слайд #34
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #34

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Тіра. Унікальна драхма з буквою Е. IV в.до н.е.


Слайд #35
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #35

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Пектораль. Золото. IV ст. до н.е.


Слайд #36
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #36

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Золоте намисто з підвісками


Слайд #37
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #37

Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Ольвія. Статер EMINAKO. V ст. до н.е.1


Слайд #38
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #38

Музична культура
Значну роль в розвитку музичної культури відігравав театр: в Ольвії, Херсонесі (3 тис. місць), Пантікапеї. Ставились комедії, трагедії, драми Еврипіда, Софокла, Антифана.Музична освіта входила до шкільної програми. На святах проводились музичні змагання, спів супроводжував всі свята і обряди. Грали на лірі, флейті, арфі, органі, трубі 


Слайд #39
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #39

Музична культура
Гравець на авлосі, 490 до н. е.


Слайд #40
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #40

Музична культура
Арфа


Слайд #41
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #41

Музична культура
Музикуваня на лірі


Слайд #42
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #42

Музична культура
Музика під час спортивних занять. Сюжет на червонофігурній вазі поч. VI ст. до н.е.


Слайд #43
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #43

Музична культура
Флейта пана (сиринга)


Слайд #44
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #44

Музична культура
Урок гри на кіфарі. Малюнок на червонофігурному скіфосі 475 р. до н.е.


Слайд #45
Презентація на тему «Мистецтво грецьких міст північного причорномор’я» - Слайд #45

Музична культура
Руїни амфітеатру в Херсонесі


Завантажити презентацію