Презентація на тему «Микола Григорович Холодний»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Микола Григорович Холодний» - Слайд #1

Розмаїтого Дмитра, 10-А клас
Микола Григорович Холодний


Слайд #2
Презентація на тему «Микола Григорович Холодний» - Слайд #2

Видатний український ботанік, фізіолог рослин, мікробіолог, засновник вітчизняної школи фізіологів рослин, академік Всеукраїнської академії наук.


Слайд #3
Презентація на тему «Микола Григорович Холодний» - Слайд #3

Народився у російському місті Тамбові, де його батько учителював у місцевій гімназії.
У 1900 р. після закінчення з золотою медаллю гімназії Микола Холодний вступив до університету св. Володимира (нині Національний університет ім. Т.Г. Шевченка) на природниче відділення фізико-математичного факультету.


Слайд #4
Презентація на тему «Микола Григорович Холодний» - Слайд #4

Після завершення навчання Холодний залишився на факультеті для підготовки дисертації і подальшої викладацької роботи. У 1909 р. майбутній учений прочитав пробні лекції з мікробіології і йому було присвоєне звання приват-доцента з правом читання лекцій на кафедрі фізіології рослин. Упродовж сорока років Микола Григорович викладав мікробіологію в університеті.


Слайд #5
Презентація на тему «Микола Григорович Холодний» - Слайд #5

Значні дослідження академік М.Г. Холодний провів у галузі мікробіології. Вивчаючи мікроорганізми водойм і ґрунту він застосував власні методи. Тепер ними користуються мікробіологи всього світу.


Слайд #6
Презентація на тему «Микола Григорович Холодний» - Слайд #6

Холодному належать оригінальні гіпотези щодо виникнення органічних речовин на Землі абіогенним шляхом. У світоглядно-філософських працях учений порушує кардинальні питання взаємовідносин людини і природи, місця людини в космосі та проблеми сталого гармонійного розвитку. Свої філософські погляди він узагальнив у книзі «Думки натураліста про природу і людину».


Слайд #7
Презентація на тему «Микола Григорович Холодний» - Слайд #7

Микола Григорович Холодний жив для науки, усього себе віддаючи улюбленій роботі. Ім'я вченого у 1971 р. присвоєне Інституту ботаніки АН України.


Слайд #8
Презентація на тему «Микола Григорович Холодний» - Слайд #8

З 1972 р. в Академії Наук УРСР заснована премія імені М.Г. Холодного, яка присуджується за видатні праці у галузі ботаніки і фізіології рослин. Перший президент Академії Наук України В.І. Вернадський називав М.Г. Холодного одним з найбільших вітчизняних біологів.


Завантажити презентацію