Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #1

Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі
Робота Шевчука Сергія


Слайд #2
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #2

Життєпис
Відомостей про життя ученого збереглося украй мало. Ім'я аль-Хорезмі вказує на його батьківщину —середньоазійська держава Хорезм, а одне з прізвиськ ученого — аль-Маджусі — говорить про його походження із зороастрійських жерців — магів (арабський «маджус»).


Слайд #3
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #3

При халіфові аль-Мамуні (813—833) аль-Хорезмі очолив в Багдаді бібліотеку «Будинку мудрості», свого роду Академії. При халіфові аль-Васику (842—847) аль-Хорезмі очолював експедицію до хазарів. Остання згадка про аль-Хорезмі відноситься до 847 року.
З цих книг до нас дошли тільки 7 — у вигляді текстів або самого Аль-Хорезмі або його арабських коментаторів, або в перекладах на латину.


Слайд #4
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #4

Твори
Вважається встановленим, що Аль-Хорезмі був автором 9 творів:
Книга про індійську арифметику (або Книга про індійський рахунок);
Коротка книга про числення алгебри і алмукабали;
Астрономічні таблиці (зідж);
Книга картини Землі;


Слайд #5
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #5

Книга про побудову астролябії;
Книга про дії за допомогою астролябії;
Книга про сонячний годинник;
Трактат про визначення ери євреїв і їх свята;
Книга історії.


Слайд #6
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #6

Ним було написано перше керівництво з арифметики, засноване на позиційному принципі. Крім того, збереглися його трактати про алгебру і про календар. Мухаммед написав відому книгу «Кітаб аль-джебр ва-ль-мукабала» — «Книга про відновлення і зіставлення» (присвячена способам розв'язку лінійних і квадратних рівнянь), від назви якої утворилося слово «алгебра». Трактат з алгебри також включає розділ з геометрії, тригонометричні таблиці і таблиціширот і довгот міст.


Слайд #7
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #7

Математика
Твір Аль Хорезмі про арифметику зіграв надзвичайно важливу роль в історії математики. І хоча його справжній арабський текст втрачено, зміст відомий у латинському перекладі 12 ст., єдиний рукопис якого зберігається в Кембріджі. У цьому творі вперше подано систематичний виклад арифметики, заснованої на десятковій позиційній системі числення.


Слайд #8
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #8

Переклад починається словами «Dixit Algorizmi» (сказав Алгорізмі). У латинській транскрипції ім'я Аль-Хорезмі звучало як Algorizmi або Algorizmus, а оскільки твір про арифметику був дуже популярний в Європі, ім'я автора стало прозивним — середньовічнієвропейські математики так називали арифметику, засновану на десятковій позиційній системі числення.


Слайд #9
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #9

Пізніше так називали всяку систему обчислень за певним правилом, тепер термін «алгоритм» означає послідовність вказівок, що задає процес обчислень, що починається з довільних початкових даних і направлений на отримання результату, який повністю визначається цими


Слайд #10
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #10

Книга алгебри Аль-Хорезмі (Китаб мухтасаб ал-джабр і ва-л-мукабала) складається з двох частин — теоретичної (теорія розв'язання лінійних і квадратних рівнянь, деякі питання геометрії) і практичної (застосування методів алгебри в розв'язанні господарський-побутових, торгових і юридичних завдань — ділення спадку, складання заповітів, розділ майна, різні операції, вимірювання земель, будівництво каналів).


Слайд #11
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #11

Слово ал-джабр (заповнення) означало перенесення негативного члена з однієї частини рівняння в іншу, і саме з цього терміну виникло сучасне слово «алгебра». Ал-мукабала (зіставлення) — скорочення рівних членів в обох частинах рівняння. Успадковане від східних математиків вчення про лінійні і квадратні рівняння стало основою розвитку алгебри в Європі.


Слайд #12
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #12

Після введення натуральних чисел, аль-Хорезмі звертає основну увагу в першій частині книги на розв'язання рівнянь. Розглядаючи лінійні і квадрадні рівняння, він використовує поняття числа, кореня x та квадрату x2. У нижченаведеному прикладі використовуються сучасні позначення, щоб допомогти читачу зрозуміти основні ідеї, слід зауважити, що у своїх роботах аль-Хорезмі не використовував жодних символів, лише слова.
Латинський переклад сторінки, яка починається зі слів Діксіт алгоритми


Слайд #13
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #13

У нижченаведеному прикладі використовуються сучасні позначення, щоб допомогти читачу зрозуміти основні ідеї, слід зауважити, що у своїх роботах аль-Хорезмі не використовував жодних символів, лише слова.
Латинський переклад сторінки, яка починається зі слів Діксіт алгоритми


Слайд #14
Презентація на тему «Мухаммед бен Муса ал-Хорезмі» - Слайд #14

Спочатку потрібно звести рівняння до однієї з шести нормальних форм:
Квадрати рівні кореням (ax2 = bx).
Квадрати рівні числу (ax2 = c).
Корені дорівнюють числу (bx = c).
Квадрати і корені рівні числу (ax2 + bx = c)
Квадрати і числа, рівні кореню (ax2 + c = bx)
Корені і числа, рівні квадрату (bx + c = ax2)
Геометрична частина трактату присвячена, в основному, вимірюванню площ і об'ємів геометричних фігур (трикутник, квадрат, ромб, паралелограм, званий ромбоїдом, коло, сегмент кола, чотирикутник з різними сторонами і кутами, паралелепіпед, круговий циліндр, призма, конус).


Завантажити презентацію