Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.33 на основі 3 голосів



Слайд #1
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #1

Моя майбутня професія - лікар
Підготував учень 9 класу: Савін Максим


Слайд #2
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #2

Зміст:
Психічні і моральні якості медичного
працівника
Клятва лікарів.
Відомі лікарі України.
Історія професії лікаря.(Медицина у Стародавньому світі, часів Середньовіччя,
часів Відродження .)


Слайд #3
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #3

Лікарське мистецтво формується не відразу, поступово виробляється вміння правильно говорити про хворобу, викладати факти так, щоб вони сприяли не погіршенню, а поліпшенню стану хворого.
Психологічні якості медичного працівника


Слайд #4
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #4

2. Збереження лікарської таємниці: - один із основних, фундаментальних морально-етичних принципів медицини, в якому проявляється діалектичне співвідношення особистого і суспільного.


Слайд #5
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #5

3. Моральним орієнтиром у поведінці лікаря в складних ситуаціях, які виникають у процесі лікарської діяльності, є ствердження пріоритету цінності людського життя, цінності здоров'я.


Слайд #6
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #6

4. Професія лікаря вимагає високої внутрішньої етичної культури. Довіра хворих... Медичний працівник - спокійний та впевнений проте не зарозумілий, рішучість і швидкість висновків та дій поєднуються в ньому з жахливістю, співчутливістю й водночас делікатністю. 


Слайд #7
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #7

Клятва лікарів
У своїх діях лікар керується Клятвою Гіппократа, також не змінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини.


Слайд #8
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #8

 Беленький Є.Й., будучи протягом довоєнного та післявоєнного періоду єдиним акушер-гінекологом у районі, зарекомендував себе гарним діагностом та досвідченим оперуючим акушер-гінекологом.
Ждан Вячеслав Миколайович – Академік Української Академії наук,
 доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України
Відомі Українські лікарі


Слайд #9
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #9

  Клєвацький Георгій Григорович – лікар-хірург райлікарні.
        Григоровича Клєвацького і серед медичних працівників, і серед усього населення району. Його ім'я завжди згадується з пошаною і теплотою.
Радевич Олег Леонідович -  лікар-хірург КарлівськоїЦРЛ, син Заслуженого лікаря Української УРСР Леоніда Васильовича Радевича


Слайд #10
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #10

Медицина у Стародавньому світі
Початки лікування виникли на найраніших стадіях існування людини. У стародавніх країнах Сходу набула розвитку т. з. жрецька, або храмова, медицина.
Значних успіхів досягла медицина у античних державах (давньогрецький лікар Гіппократ, римський природознавець Клавдій Гален, александрійські лікарі Герофіл і Ерасістрат).
Давньокитайська медицина використовувала понад 2000 лікарських засобів (женьшень, камфору та ін.), застосовувала метод голкотерапії. Високого рівня досягли в стародавній Індії анатомія і хірургія.
Історія медицини


Слайд #11
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #11

Медицина часів Середньовіччя
Візантійська та арабська медицина збагатила світову медичну науку новими описами симптомів хвороб і лікарських засобів. Значну роль у розвитку медицини відіграв таджицький вчений Їбн-Сіна (Авіценна).
У Русі-Україні поряд з монастирською медициною продовжувала розвиватися народна медицина. В 11—12 ст. в Переяславі та Києві, в 13 ст. у Львові були створені лікарні. Лікарською справою в Україні здавна займалися лікарі-емпірики («ліковці»), аптекарі («зелійники»), костоправи, цирульники.


Слайд #12
Презентація на тему «Моя майбутня професія – лікар» (варіант 1) - Слайд #12

Медицина часів Відродження
Значний крок у розвитку медицини був зроблений в епоху Відродження (15—18 ст.). Швейцарський лікар Паранельс виступив з пропагандою медицини, що ґрунтувалася на досвіді та знаннях, запровадив у лікарську практику різні хімічні речовини і мінеральні води, в Україні 1617 р. був виданий трактат "Про теплики у Шклі" львівського автора Еразма Сикста. А. Везалій описав будову і функції тіла людини. Англійський лікар У. Гарвей створив учення про кровообіг.