Презентація на тему «Моя майбутня професія» (варіант 8)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Моя майбутня професія» (варіант 8) - Слайд #1

Проект
Моя майбутня професія


Слайд #2
Презентація на тему «Моя майбутня професія» (варіант 8) - Слайд #2

Я довго не могла визначитися зі своєю майбутньою професією. І ось нарешті я зробила вибір-я обрала професію фінансиста. Чим мене приваблює ця професія?


Слайд #3
Презентація на тему «Моя майбутня професія» (варіант 8) - Слайд #3

Особливості роботи
Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.
Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи федерального, територіального і муніципального рівня; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.


Слайд #4
Презентація на тему «Моя майбутня професія» (варіант 8) - Слайд #4

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:
Фінансово-кредитна: (кредит – позика, надання грошей або товарів в борг, на умовах повернення).
розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів;
складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними;
планування фінансів. надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).
2. Податково-бюджетна: (податок – вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат);розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
3. Інвестиційна: (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу).Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки коштовних паперів.
4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів..
5. Страхова: (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, а так само надання допомоги громадянам або їхнім сім'ям). Робота зі страховими документами.
6. Зовнішньо-економічна: економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон'юнктури).


Слайд #5
Презентація на тему «Моя майбутня професія» (варіант 8) - Слайд #5

Вимоги професії до індивідуально-особистих особливостей фахівця:
аналітичний склад розуму;
емоційно-вольова стійкість;
уважність;
акуратність;
сумлінність;
посидючість, вміння багато і напружено працювати;
нервово-психічна стійкість;
рахунково-аналітичні здібності;
висока працездатність;
здібність до концентрації і розподілу уваги впродовж тривалого часу;
хороша оперативна і довготривала пам'ять.


Слайд #6
Презентація на тему «Моя майбутня професія» (варіант 8) - Слайд #6

Медичні протипокази
Робота фінансиста не рекомендується людям із захворюваннями:
нервової системи (нервово-психічні розлади);
зорової системи;
сердечно-судинної системи (гіпертонія).


Слайд #7
Презентація на тему «Моя майбутня професія» (варіант 8) - Слайд #7

Освіта
Для опанування професії необхідна вища професійна освіта за спеціальністю фінансист. Необхідні також хороші знання з математики, інформатики, економіки.


Слайд #8
Презентація на тему «Моя майбутня професія» (варіант 8) - Слайд #8

Дякую за увагу


Завантажити презентацію