Презентація на тему «Мова - душі обнова»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #1

Автори презентації – учні 7(11)-А класу Калуської гімназії Калуської міської ради: Любомир Романів, Володимир Куриляк, Роман Татомир
Мова - душі обнова
Калуш - 2012


Слайд #2
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #2

Мова
Мова - це обличчя. Але тільки рідна мова має обличчя рідної матері.
Б. Задорожний
Духовне багатство народу
Сутність нашої свідомості
Найбільший скарб
Дар природи
Форма нашого життя
Мати єдності


Слайд #3
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #3

Історія української мови веде свій початок від праслов'янської мовної єдності (до VI ст. н. е.). Писемність на східнослов'янських землях існує ще до запровадження християнства (свідчення Костянтина (Кирила) Філософа; висновки болгарського проповідника і письменника Чорноризця Храбра). Про існування писемності на Русі свідчать також договори з греками, писані руською мовою 911 і 944 рр., тексти яких вміщено в "Повісті временних літ". Літописець зазначив, що в руських послів були грамоти, підписані князем.
Основою багатьох слов'янських алфавітів, зокрема й давньоруського, стала кирилиця. Підґрунтям літературної мови Київської Русі були живі давньоруські говори. Давньоруська мова почала вироблятися протягом VI-X ст. із праслов'янської і запроваджувалася в усному, згодом і писемному варіантах задовго до запровадження християнства.
Історія української писемності
Мова така ж жива істота, як і народ, що її витворив, і коли він кине свою мову, то вже буде смерть задля його душі, смерть задля всього того, чим він відрізнявся від других людей...
Панас Мирний


Слайд #4
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #4

Нестор-літописець
Нестор “Літописець” (* бл. 1056 року — † бл. 1114, Київ) — преподобний, київський літописець та письменник-агіограф. З 1073 чернець Києво-Печерського монастиря. Автор Житій святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського. Вважається упорядником (за іншою версією автором) Повісті временних літ.
Помер і похований у Києво-Печерському монастирі.
У церковному календарі день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця припадає на 9 листопада. Цього дня в Україні, починаючи з 1997 року, відзначають День української писемності та мови.
Сам Господь час від часу посилає
літописців, щоб грядущі покоління,
читаючи записане ними, могли
навчатися і мати з цього користь.
Києво-Печерський патерик


Слайд #5
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #5

“Повість минулих літ” - зразок писемності й мови давньої України-Русі
ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ ЧЕРНОРИЗЦА ФЕДОСЬЕВА МАНАСТЫРЯ ПЕЧЕРЬСКАГО, ОТКУДУ ЕСТЬ ПОШЛА РУСКАЯ ЗЕМЛЯ И ХТО В НЕЙ ПОЧАЛЪ ПѢРВѢЕ КНЯЖИТИ, И ОТКУДУ РУСКАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА ЕСТЬ.
СЕ НАЧНЕМЬ ПОВѣСТЬ СИЮ...
ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ ЧОРНОРИЗЦЯ ФЕОДОСІЄВОГО МОНАСТИРЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, ЗВІДКИ ПІШЛА РУСЬКА ЗЕМЛЯ, ХТО В НІЙ СТАВ ПЕРШИМ КНЯЖИТИ, І ЗВІДКИ ВИНИКЛА РУСЬКА ЗЕМЛЯ.
ТОЖ ПОЧНЕМО ПОВІСТЬ ЦЮ…


Слайд #6
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #6

Розвиток української писемності та мови
Нині в українській науці систематизовано і узагальнено теоретичні проблеми історії української мови, переосмислено основі напрями становлення та історичного розвитку української фонетики, лексики, фразеології, граматики; узагальнено здобутки історичної україністики, славістики та індоєвропеїстики з вищезазначених питань.
Усі ці проблеми, напрями та особливості, могутній науковий доробок учених кількох поколінь, а головне — космічне багатство української писемності та мови, історія яких сягає далекої глибини сивих . Це — пам'ятки давньоруської писемності, літописи, ізборники, енциклопедії, колективні та індивідуальні монографії, збірники наукових праць, навчальна література, посібники, довідники; словники; переклади мовами світу визначних творів української літератури; мовознавча та літературознавча періодика.


Слайд #7
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #7

Український народ жив складним і важким життям, творячи себе в системі занепадів і воскресінь, але саме тому, що йому було що воскресати, він не загинув.tttttttttttВ. Шевчук
Щоб говорити про мову, її часові та місцеві переміни, про еволюцію її звуків, флексії та синтаксис, треба ж знати хоч елементи граматичної науки. Щоб судити про мову українського народу, треба насамперед знати ту мову у всіх її відмінах і відтінках, знайти її історичні переходи та їх сліди в сучасній мові, бо інакше всякий осуд буде балаканням сліпого про кольори.
І. Франко
“Велесова книга”
(фотокопія і сучасне віидання)


Слайд #8
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #8

Відблиски гімназійного словослав'я
Думка - акорд
І звучить оркестр осіннього падолисту:
До – дощу сумна симфонія.
Мі – мінорні гами кольорів.
Соль – сольфеджіо пташиного польоту.
Ре – ремінісценція серпня у плодах.
Фа – фантазія бабиного літа.
Ля – ляпас мокрого листя на вікні.
І вже ледь чутно остання нотка:
Сі – сірома-вітер грає на струнах золотої кобзи.
Оці акорди осені відлунюють у слові...


Слайд #9
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #9

Двомовність в Україні
Ситуація двомовності є надзвичайно нестабільною як у мовному, так і в культурно-політичному аспектах. Як наслідок – виникає явище суржику та напівмовності, тобто ми маємо справу з мовною некомпетентністю мільйонів українців, які потрапили в залежність від історичних реалій. Ці мовленнєві процеси стають надзвичайно "небезпечними", коли вони починають проникати в мову, спричиняючи інтерференцію всіх рівнів, що носіями мови сприймається як норма.


Слайд #10
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #10

Двомовність в Україні
Ситуація двомовності є надзвичайно нестабільною як у мовному, так і в культурно-політичному аспектах. Як наслідок – виникає явище суржику та напівмовності, тобто ми маємо справу з мовною некомпетентністю мільйонів українців, які потрапили в залежність від історичних реалій. Ці мовленнєві процеси стають надзвичайно "небезпечними", коли вони починають проникати в мову, спричиняючи інтерференцію всіх рівнів, що носіями мови сприймається як норма.


Слайд #11
Презентація на тему «Мова - душі обнова» - Слайд #11

Використані джерела
Богдан Світлана. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К. : Рідна мова, 1998. – 475 с.
Бучацький Станіслав. Добірка віршів // Обираючи шлях. Збірка творів переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням . – Чернівці : Букрек, 2008. – 160 с.
Косяченко Віктор. Під прапором рідного слова : літературно-критичні, науково-публіцистичні статті, переклади гумору з російських та білоруських поетів. – Чернівці : Рута, 2000. – 216 с.
Масенко Лариса. Мова і політика. – К. : Соняшник, 1999. – 100 с.
Нестор-Літописець // Інтернет-ресурс. - http://uk.wikipedia.org.
ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ // Інтернет-ресурс. - http://www.pushkinskijdom.ru.
Повість врем'яних літ // Інтернет-ресурс. - http://uk.wikipedia.org.
ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНІ (СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ) // Інтернет-ресурс. - http://ukrlife.org.
Ставицька Леся. Український жарґон : словник. – К. : Критика, 2005. – 496 с.
Українська писемність і мова: історія та сучасність // Інтернет-ресурс. - http://www.lib.kture.kharkov.ua.
Фаріон Ірина. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 336 с.
Чебрецевий цвіт : літературний гімназійний альманах. – Брошнів : Таля, 2001 – 2003.


Завантажити презентацію