Презентація на тему «Модернізм» (варіант 1)


Рейтинг презентації 3.75 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Модернізм» (варіант 1) - Слайд #1

Розробка вчителя
світової літератури ліцею “Гранд”
Машовець М.П.


Слайд #2
Презентація на тему «Модернізм» (варіант 1) - Слайд #2

Модернізм (фр. moderne - сучасний, найновіший) - загальна назва нових літературно-мистецьких течій XX ст. нереалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних форм та естетики минулого.
Характеризується розривом з попереднім історичним досвідом художньої творчості, прагненням затвердити нові нетрадиційні початки в мистецтві, безперервним оновленням художніх форм.
Модернізм сформувався в умовах наближення соціально-історичної кризи напередодні Першої світової війни і досягає
розквіту в двадцяті роки одночасно у всіх країнах Західної Європи та в Америці. . У цих умовах все більш ясно виявляється нездатність пояснити світ з позитивістської точки зору. Нові концепції в природничих науках і в гуманітарних сферах призводять до суттєвих змін загальної картини світу, яке безпосередньо відбивалося в і в мистецтві модернізму
Модернізм


Слайд #3
Презентація на тему «Модернізм» (варіант 1) - Слайд #3

Загальні риси модернізму:
особлива увага до внутрішнього світу особистості
орієнтація на вічні закони буття і мистецтва
надання переваги творчій інтуїції
схильність до містицизму, підсвідомого
прагнення відкрити вічні ідеї, що можуть перетворити світ за законами краси й мистецтва
створення нової художньої реальності, рівнозначної довколишній дійсності та експерименти з цією новою реальністю


Слайд #4
Презентація на тему «Модернізм» (варіант 1) - Слайд #4

Течії модернізму:
експресіонізм
авангардизм
імпресіонізм
сюрреалізм
символізм
Футуризм
естетизм
дадаїзм та інші


Слайд #5
Презентація на тему «Модернізм» (варіант 1) - Слайд #5

Батьки модерністської прози
Кожен із них у своєму напрямку реформував мистецтво слова ХХ століття, кожен вважається великим зачинателем модернізму
Ф.Кафка “Процес”, ”Замок”, ”Перевтілення”
М.Пруст “У пошуках втраченого часу”
Дж.Джойс “Уліс”


Слайд #6
Презентація на тему «Модернізм» (варіант 1) - Слайд #6

Людське існування модерністи осмислюють як короткий крихкий мить; суб'єкт може усвідомлювати або не усвідомлювати трагізм, тлінність нашого абсурдного світу, і справа художника - показати жах, велич і красу, укладені всупереч усьому в миттєвостях земного буття. Головна сфера інтересу модерністів - зображення взаємин свідомого і несвідомого в людині, механізмів його сприйнять, примхливою роботи пам'яті. Модерністський герой береться, як правило, у всій цілісності своїх переживань, свого суб'єктивного буття, хоча сам масштаб його життя може бути дрібним, нікчемним. У модернізмі знаходить продовження магістральна лінія розвитку літератури Нового часу на постійне зниження соціального статусу героя; Модерністи навчилися описувати такі душевні стани людини, які література раніше не помічала, і робили це з такою переконливістю, що це здавалося буржуазним критикам образою моральності і профанацією мистецтва слова. Не тільки зміст - велика роль інтимної та сексуальної проблематики, відносність моральних оцінок, підкреслена аполітичність, - але в першу чергу незвичні форми модерністського розповіді викликали особливо різке неприйняття. Сьогодні, коли більшість шедеврів модерністської літератури ввійшли в шкільні й університетські програми, нам важко відчути бунтарський, антибуржуазної характер раннього модернізму, різкість кинутих їм звинувачень і викликів.