Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #1

Модернізація національної системи освіти


Слайд #2
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #2

1999 р. – прийнято Закон «Про загальну середню освіту». Школу визначено як основу духовного розвитку держави.


Слайд #3
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #3

Сучасна система освіти представлена різноманітними типами шкіл і навчальних закладів (коледжів,гімназій,ліцеїв, колегіумів).
Посилюється увага держави до освітніх закладів з пріоритетним вивченням окремих предметів (створення спеціалізованих шкіл).
Почали відкриватися недержавні навчальні заклади.


Слайд #4
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #4

Здійснюється поглиблене вивчення іноземних мов з молодших класів.
Поступова комп'ютеризація освіти.


Слайд #5
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #5

Зростає кількість шкіл з українською мовою навчання.Значна увага приділялася вивченню української історії ,культури,народознавства.


Слайд #6
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #6

Здійснено перехід на 12-бальну систему оцінювання знань і досягнення учнів,застосування тестової системи оцінювання знань.
Запроваджено зовнішнє незалежне тестування для випускників ,щоб запобігти корупції під час вступу до вишів.


Слайд #7
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #7

Запроваджено можливість навчання на контрактній основі.
Введено двоступеневу систему вищої освіти – бакалавр, магістр.
Понад 20 навчальних закладів освіти мають статус національних.


Слайд #8
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #8

Розширено спектр спеціальностей.
Навчальний процес у вишах забезпечують 169 тис. викладачів.
Виші стають автономнішими у своїй діяльності.


Слайд #9
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #9

З 2005 року вищі навчальні заклади долучилися до Болонського процесу.


Слайд #10
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #10

Негативні тенденції розвитку освіти
Недостатнє фінансування освіти, а в бюджеті на 2011 р. скорочення його.
Низький матеріально–технічний і науково-методичний рівень забезпечення школи.
Парламент не прийняв закон про меценатство, який може суттєво покращити становище у сфері культури та освіти, хоча відповідний законопроект було розроблено ще у 2004 році.


Слайд #11
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #11

Негативні тенденції розвитку освіти
Низький рівень життя вчителя, падіння престижу педагогічної діяльності.
Багато вчителів та викладачів ВНЗ пішли в інші сфери господарства.
Багато шкіл в аварійному стані, особливо в сільській місцевості.
Відбувається закриття багатьох шкіл.
Доступ до Інтернету мають незначна кількість учнів у сільській місцевості.


Слайд #12
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 2) - Слайд #12


Завантажити презентацію