Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #1

Над проектом працювали:Бірюк Анна, Конфендрат Володимир, Орлова Катерина, Марчишин Богдан, Штирбулова Ірина
Модернізація національної системи освіти


Слайд #2
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #2

Мета: визначити суть модернізації національної системи освіти в роки незалежності України
Завдання: визначення джерел інформації (опрацювання законів про освіту, пошук інформації в мережі Інтернет, обробка матеріалу підручника); опрацювання всіх даних; створення електронної презентації


Слайд #3
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #3

Закони
Закон України "Про освіту" (1991 р.).
Програма "Освіта (Україна XXI століття"), 1993 р.
Закон України "Про загальну середню освіту" (1999 р.).


Слайд #4
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #4

З'явилися заклади нового типу: гімназії, ліцеї, коледжі.
Запроваджено Зовнішнє Незалежне Оцінювання(2005р.)
Починається комп'ютеризація освіти.


Слайд #5
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #5

Якщо в 1991 р. українською мовою навчалося лише 49,3 % школярів,то через десять років - 67,4 % навчається українською.


Слайд #6
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #6

На початку 2000 р. було запропоновано проект “Концепція загальної середньої освіти” (12-річна школа), а також перехід на 12-ти бальну систему оцінювання.
Проте у 2010 р.,після приходу до влади нового президента, впровадження переходу до 12-ти річної освіти припинилось. (11 років)


Слайд #7
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #7

У 2005р. міністр освіти Станіслав Ніколаєнко в Бергені підписав Болонську декларацію від імені України.
Метою було створення європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників до працевлаштування та підняття конкурентоспроможності.
Болонський процес


Слайд #8
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #8

забезпечувати рівні можливості для всіх людей,
мати зв'язок з національною культурою і традиціями,
відповідати світовому рівневі.
Освіта повинна


Слайд #9
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #9

доступною,
гуманною,
незалежною від політичних партій,
незалежною від громадських та релігійних організацій.
Освіта має бути


Слайд #10
Презентація на тему «Модернізація національної системи освіти» (варіант 1) - Слайд #10

Основні тенденції розвитку освіти
• поступове утвердження у сфері освіти української мови;
• демократизація навчального процесу;
• зв'язок освіти з національною історією, культурою і традиціями;
• поява навчальних закладів різних видів і форм власності;
• орієнтація реформ в освіті на європейські зразки з урахуванням національної специфіки.
обмеженість державного фінансування освітніх закладів ;
• недостатня матеріально-технічна база;
• падіння соціального престижу педагогічної діяльності і як наслідок загострення кадрової проблеми ;
• помилки в проведенні реформ
Позитивні
Негативні


Завантажити презентацію