Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування»


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #1

Міжособистісні стосунки,спілкування


Слайд #2
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #2

План:1.Спілкування: види, рівні, функції2.Психологічний механізм взаєморозуміння і спілкування3.Невербальні комунікації та їх види


Слайд #3
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #3

Спілкування – це багатовимірний, поліфункціональний, різновидовий процес.


Слайд #4
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #4

У психології існує кілька класифікацій видів спілкування. Найуживанішими є ті, які можна описати так:
вербальне і невербальне;
залежно від специфіки суб'єктів (особистість чи група);
за кількісними характеристиками суб'єктів;
за характером спілкування;
за цільовою спрямованістю;


Слайд #5
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #5

Рівні спілкування
Примітивний
Манілулятивний
Стандартизований
Ігровий
Діловий


Слайд #6
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #6

Функції спілкування:
1.Контактна2.Інформаційна3.Спонукальна4.Координаційна5.Розуміння6.Амотивна7.Встановлення відносин8.Впливу


Слайд #7
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #7

Функції спілкування:
1.Контактна2.Інформаційна3.Спонукальна4.Координаційна5.Розуміння6.Амотивна7.Встановлення відносин8.Впливу


Слайд #8
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #8

Поряд із словесними засобами мовленнєвими на культуру спілкування впливають жести співрозмовників, інтонація, паузи, рухи тіла - невербальні засоби спілкування.


Слайд #9
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #9

Оптико-кінетичні система складається з жестів, міміки і пантоміміки, рухів тіла.


Слайд #10
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #10

Паралінгвістична система – це вокалізація, тобто якості голосу, його діапазон, тональність.


Слайд #11
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #11

Екстралінгвістична система – це темп, паузи, різні вкрапленння в мову (плач, сміх, кашель)


Слайд #12
Презентація на тему «Міжособистісні стосунки, спілкування» - Слайд #12

Дякую за увагу!