Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #1

Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів
ПідготувалиВасильчук Тетяна
Ничипорчук Наталія


Слайд #2
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #2

Капітал в економіці — це чинник виробництва у вигляді вартості, здатної приносити прибуток або збиток.


Слайд #3
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #3

Види капіталу:
Основний капітал
Оборотний капітал
Переносить свою вартість на продукт виробництва по частинах за відносно великий час (наприклад, верстат).
Переносить свою вартість на продукт виробництва всю відразу (наприклад, борошно для випічки хліба).


Слайд #4
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #4

Експорт капіталу—це одностороння міграція капіталу з однієї країни в інші з метою здобуття зиску.
Експорт капіталу можна звести до трьох видів:
Експорт підприємницького капіталу-це довгострокові закордонні інвестиції.
Експорт позичкового капіталу-відноситься до міжнародних кредитних відносин і виступає у формі міжнародного кредиту.
Міжнародна економічна допомога-це надання капіталу в грошовій чи товарній формі суб”єктами однієї країни у власність суб”єктам іншої країни на умовах безоплатності, неповернення тобто безвідшкодност


Слайд #5
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #5

За принадлежністю капітал, що експортується ділиться:
1.Приватний капітал—експортується у формі інвестицій та кредитів, рідше у формі допомоги.
2.Державний капітал—експортується у формі міжнародної економічної допомоги, а також кредитів, але він переслідує дещо інші цілі і має іншу тенденцію.


Слайд #6
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #6

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) мають три головні складові:
Акційний капітал
Реінвестовані доходи
Внутрішньо-фірмові позики, або внутрішньо-фірмові боргові трансакції
Купівля інвестором акцій підприємства в іншій країні.
Пряма частка доходів інвестора (пропорційно до прямої акційної участі), що не розподілені як дивіденди філіями, чи доходи, що не переказані до материнської фірми.
Коротко - чи довгострокові позики, що надають один одному прямі інвестори (материнські компанії та їхні філії).


Слайд #7
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #7

Користь від імпорту капіталу:
1.Отримання нових технологій при порівняно низьких затратах.
2.Порівняно швидкий розвиток виробництва.
3.Підвищення рівня класифікації працівників.
4.Нові робочі місця.
5.Розширення експорту, розвиток сфери послуг, набуття іноземного досвіду в господарюванні.
6.Поповнення національного бюджету.


Слайд #8
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #8

Шкідливий бік імпорту:
1.Можливе вивезення сировини.
2.Іноземне втручання у національну банківську справу.
3.Захоплення іноземним капіталом основних сфер економіки країни.
4.Вивезення у прихованому виді прибутків з країни.
5.Деякі втрати політичної свободи.


Слайд #9
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #9

Україна на ринку міжнародних інвестицій


Слайд #10
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #10

Приріст прямих іноземних інвестицій в Україну


Слайд #11
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #11

На сучасному етапі розвитку України


Слайд #12
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу та привабливість України для іноземних інвесторів» (варіант 1) - Слайд #12

Дякуємо за увагу!
Дякуємо за увагу!