Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #1

Міжнародний рух капіталу
Роботу виконав учень 11-В класу Журов Денис


Слайд #2
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #2

Міжнародний рух капіталу
Міжнародний рух капіталу - однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди.


Слайд #3
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #3

Причини міжнародного переміщення капіталу
Основною причиною експорту (вивозу) капіталу за кордон є його відносний надлишок. Це знаходить прояв в насиченні внутрішнього ринку такою кількістю капіталу, коли його застосування на національному ринку не приносить прибутку, або веде до його зменшення. Пошук сфер прибуткового вкладення капіталу штовхає за межі національної економіки.


Слайд #4
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #4

В основі міжнародного руху капіталу лежать також процеси інтернаціоналізації виробництва, розвиток і поглиблення міжнародних економічних, політичних, культурних та інших відносин між країнами.


Слайд #5
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #5

Серед інших причин вивезення капіталу можна також виділити:
відмінності у витратах виробництва;
бажання обійти тарифні і нетарифні обмеження;
бажання захистити свій капітал від інфляції;
непередбачуваність економічної і політичної ситуації в країні;
прагнення на довгий період забезпечити задоволення своїх економічних, політичних та інших інтересів на території тієї чи іншої країни.


Слайд #6
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #6

З іншого боку, завжди є країни, в яких відчувається дефіцит інвестиційних ресурсів, капіталу в грошовій формі. Також країни можуть прагнути залучити іноземні технології в національне виробництво, підвищити його науково-технічний і технологічний рівень, здійснити структурну перебудову в напрямі експортоорієнтованих та високотехнологічних галузей.


Слайд #7
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #7

Чинники, що зумовлюють міжнародний рух капіталу


Слайд #8
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #8

Теорія ринкової влади С.Хаймера - суб'єкт інвестиційної діяльності, який вивозить капітал, керується прагненням домінувати на ринку та досягнути ринкової влади. Закордонне інвестування здійснюється з метою придушення конкуренції і збереження контролю над ринком.


Слайд #9
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #9

Теорія інтерналізації – кожна фірма переслідує мету мінімізації трансакційних витрат (витрат на укладання угод). Зі зменшенням трансакційних витрат операції фірм починають набирати “внутрішнього характеру”, тобто відбувається інтерналізація ринків.


Слайд #10
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #10

Концепція конкурентоспроможності галузі - пояснює міжнародний рух капіталу посиленням конкуренції технологічного характеру між суб'єктами ринку капіталів.
Концепція технологічного нагромадження розглядає міжнародний рух капіталу як наслідок розвитку технології, інноваційного процесу. Фірма створює нові технології з метою закріплення контролю і власності на основі своїх специфічних технологічних переваг.


Слайд #11
Презентація на тему «Міжнародний рух капіталу» (варіант 1) - Слайд #11

Інфраструктура міжнародного ринку капіталів
кредитні інститути, що приймають вклади і задовольняють потреби в інвестиційних кредитах;
кредитні інститути, що ведуть справи клієнтів на біржах;
інвестиційні фонди і компанії, що вкладають отримані кошти в цінні папери, диверсифікуючи вклади з метою зменшення ризику;
великі підприємства, що виступають на міжнародному ринку в якості самостійних суб'єктів.