Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #1

Особистість. Міжособистісні відносини.


Слайд #2
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #2

Особистість — це поняття, вироблене для розгляду людини як індивіда, як суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин.


Слайд #3
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #3

Атрибути особистості
Воля
Свобода
Розум
Почуття


Слайд #4
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #4

У ранньохристиянський період великі каппадокійці ототожнили поняття «іпостась» і «обличчя» .Наслідком цього ототожнення стало виникнення нового поняття «особистість», невідомого раніше в античному світі.У середньовічній філософії особистість розумілася як сутність БогаУ новоєвропейської філософії особистість розумілася як громадянинУ філософії романтизму особистість розумілася як герой.
Історія розвитку поглядів на особистість


Слайд #5
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #5

розумність (визначає рівень інтелектуального розвитку);відповідальність (рівень розвитку почуття відповідальності, уміння керувати своєю поведінкою, аналізувати свої вчинки і відповідати за них);свобода (здатність до автономної діяльності, прийняття самостійних рішень);особиста гідність (визначається рівнем вихованості, самооцінки);ідивідуальність (несхожість на інших).
Характеристика особистості


Слайд #6
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #6

В українській мові існує специфіка вживання термінів "відносини" і "стосунки".
Термін відносини вживають, коли йдеться про зв'язок між об'єктами чи явищами.
Поняття стосунки використовують тоді, коли мають на увазі зв'язок між людьми у процесі спілкування.


Слайд #7
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #7

Міжособистісні стосунки - це взаємозв'язки між окремими людьми (групами людей), які об'єктивно виявляються в характері і способах взаємних впливів людей один на одного в процесі різних видів спільної діяльності, зокрема спілкування, та суб'єктивно переживаються і оцінюються ними


Слайд #8
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #8

Міжособистісні стосунки зароджуються та розвиваються в суспільних відносинах. Складний багатоплановий процес встановлення контактів між людьми породжується потребами суспільної діяльності. Він включає в себе обмін інформацією, сприймання і розуміння людини людиною, вироблення спільної стратегії взаємодії.


Слайд #9
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #9

проблеми міжособистісних стосунків розглядаються при вивченні предмету соціальна психологія ( виникла у 1908 p). Соціальна психологія має практичне значення для багатьох галузей психологічної науки, у тому числі й медичної.


Слайд #10
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #10

Соціальна спільність людей може бути представлена великими і малими групами. Вони є не лише показниками чисельності колективу, але й об'єктами соціальної психології з певним набором ознак і властивостей.


Слайд #11
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #11

Велика група - це кількісно не обмежена умовна спільність людей, виділена на основі певних соціальних ознак (класи, нації, народності).


Слайд #12
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #12

Мала група характеризується невеликою кількістю контактуючих індивідів, об'єднаних спільними цілями або завданнями.


Слайд #13
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #13

Взаєморозуміння - це спосіб налагодження відносин між окремими людьми, соціальними групами, що передбачає обмін думками, цінностями, вивчення досвіду, при якому максимально враховується на практиці погляд чи позиція сторін, які спілкуються. 


Слайд #14
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #14

Міжособистісні конфлікти
Це ситуації суперечностей, розбіжностей, зіткнень між людьми.
Протистояння учасників, яке переживається ними як значуща психологічна проблема, що вимагає свого вирішення і викликає активність сторін, спрямовану на подолання суперечності та вирішення ситуації в інтересах обох чи однієї із сторін.


Слайд #15
Презентація на тему «Міжнародні відносини» (варіант 2) - Слайд #15

Дякую за увагу!